Hos Statens Vegvesen får bt.no bekreftet at systemet skal tas i bruk i løpet av høsten. Utover dette vil ikke vegvesenet kommentere saken. Detaljene i systemet fremgår imidlertid av et brev vegvesenet har sendt til Datatilsynet.

Det nye systemet fungerer slik at kontrollørene fra vegvesenet stiller opp et kamera i veikanten, som automatisk leser skiltnummeret på alle biler som kjører forbi.

Via en rask dataforbindelse blir registreringsnummeret sjekket mot en liste over kjøretøy der for eksempel årsavgift eller forsikring ikke er betalt. Hvis nummeret finnes i listen, kan bilen stoppes og kontrolleres på vanlig måte.

Tilsvarende systemer har vært i bruk i Storbritannia siden 2001. Også enkelte stater i USA bruker lignende opplegg for å knipe bilister som kjører uten forsikring.

Krever sletting

— Vi har ikke tatt endelig stilling til systemet som sådan, men vi har gitt råd til Statens vegvesen om hvordan et slikt system best kan forenes med personvernhensyn, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

Det Datatilsynet har vært mest opptatt av, er at systemet ikke brukes til annet enn å plukke ut biler som skal stoppes for kontroll. Hvis et registreringsnummer ikke finnes i listen over biler vegvesenet har grunn til å kontrollere, skal nummeret slettes umiddelbart.

— Denne holdningen har vi inntrykk av at Statens Vegvesen sluttet seg til. Vi forventer at de har klare retningslinjer for sletting, sier Aanensen.

Kontrollerer alle

  • Statens Vegvesen har myndighet til å utføre kontroller, og vi har forståelse for at man har behov for å rasjonalisere utvelgelsen av biler som skal kontrolleres. Men det finnes alltid en grense man ikke må tråkke over, sier Aanensen.

Han ser på systemet som en automatisering av kontroller som gjøres manuelt i dag, i form av tekniske kjøretøykontroller der tilfeldig utvalgte biler blir stoppet og kontrollert.

Det spesielle med det automatiske systemet er at man effektivt kan kontrollere alle biler som kjører på en bestemt vei så lenge kontrollen varer.

«KAI-liste» Listen som registreringsnumrene sjekkes opp mot, kalles en KAI-liste. Forkortelsen står for kjøretøy av interesse, men det er ikke spesifisert hvordan registreringsnumrene i denne listen skal velges ut.

Siden vegvesenet av og til har kontroller sammen med politiet, kan man tenke seg at systemet også kan brukes til å identifisere stjålne biler eller kjøretøy som politiet av andre grunner har lyst til å se nærmere på. En eventuell slik samkjøring er Datatilsynet skeptisk til.

— Ulike myndigheter har ulike roller, det er viktig at vi ikke blander dem for mye sammen, sier Aanensen.

Hva synes du om det nye systemet? Si din mening her.