• Det er en fortvilende situasjon, dette her. Vi skjønner at det kan være plagsomt, men vi gjør så godt vi kan, sier disponent Magne Løvaas.

— Blant annet ved å trekke den mest støyende virksomheten lengst vekk fra blokkene, fortsetter han.

Løvaas tilbakeviser at driften er blitt vesentlig utvidet.

I løpet av de siste årene har vi fått en ny lastebil, det er alt, sier han.

Løvaas opplyser også at det har vært foretatt støymålinger med resultater som viser seg å ligge godt innenfor akseptable verdier.

Når det gjelder kommunens pålegg om stopp i dumping av masser på friområdet sier han at det er snakk om midlertidig lagring og at mye av jordmassene som vises på flyfotoet allerede er fjernet.