Han sonet da en dom på fem år for voldtekt av en ni år gammel gutt i Kristiansand i 2010. 1. juli i år ble han prøveløslatt.

— Løp med buksene nede

Politiet i Bergen mener altså at 21-åringen forsøkte å voldta en gutt mindre enn to måneder etter løslatelsen.

Fredag ble 21-åringen pågrepet, siktet for voldtektsforsøk av en 15 år gammel gutt ved Hellen festning i Bergen lørdag 30. august. Mannen som overfalt gutten skal ha løpt fra stedet med buksene nede.

Nektet skyld

I Bergen tingrett ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker mandag.

— Siktede bestrider straffskyld og vil avvente før han tar stilling til om han skal anke fengslingskjennelsen, sier advokat Knut Harald Braathen, som stilte som forsvarer i fengslingsmøtet.

- Fare for nye overgrep

«Etter at siktede ble dømt for lignende forhold i 2010, og i forbindelse med soning av straffen, gjennomgikk han et program i Bergen fengsel for å motvirke nye tilsvarende handlinger...

Han sonet sin straff for dette forholdet frem til 1. juli 2013 da han ble prøveløslatt med en resttid på 1 år og 162 dager.

Når siktede nå med skjellig grunn på nytt kan mistenkes for forsøk på et alvorlig overgrep, foreligger det sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at han vil begå nye tilsvarende handlinger...», heter det i begrunnelsen retten ga for å varetektsfengsle ham.

Her kan du lese om hvorfor 21-åringen ble prøveløslatt.

Har hund

Retten mener beskrivelsene gjerningsmannen stemmer med 21-åringens utseende.

— Signalementet stemmer godt med den siktede, sier aktor Asbjørn Onarheim.

I retten kom det frem at 21-åringen har en hund, noe overfallsmannen som angrep gutten ved Hellen festning hadde.

Så TV om kvelden

Etter det BT kjenner til, var 21-åringen hjemme hos en annen person i Helleveien den aktuelle helgen.

I politiavhør skal han ha forklart at han sammen med andre var på Knarvikmilen om lørdag formiddag. På ettermiddagen kom de tilbake til boligen på Lønborg.

Siktede skal ha sagt at de var på forretningen og handlet om ettermiddagen og så på en film om kvelden. Han stiller seg uforstående til siktelsen og avviser at han overfalt 15-åringen.