— Man kan undre seg over hvorfor en mannen med en slik forhistorie flere ganger er blitt prøveløslatt fra dommer med sikring, sa statsadvokat Eirik Stolt-Nilsen i retten i går.

Så sent som i 1993 ble Pedersen dømt til sikring i inntil fem år. Hvilke vurderinger som ble gjort når den tiden var gått ut, vet Stolt-Nielsen ikke.

— Men Pedersen er ikke siden den gang dømt til for vold. Sikring i forhold til narkotikalovbrudd vil ikke være aktuelt, sier statsadvokaten.

Han mener Pedersens forhistorie og hans gjentatte narko-dommer, taler for en lengre straff for å verne samfunnet.

— Han har nå gått fra vold til alvorlige narkotikaforbrytelser som har store spredningsfare. Det er viktig at det settes en stopper for dette. En lang straff vil gjøre det, sier Stolt-Nielsen.