— Dette er en liten gruppe fanger som ikke kan prøveløslates som andre. Alternativet er at de må sitte i fengsel livet ut, sier rådgiver Helge Hansen i Kriminalomsorgen region nord.

Ni forvaringsdømte med svært spesielle behov for oppfølging er for tiden løslatt på prøve. Felles for dem er at dommerne mente vanlig fengselsstraff ikke var nok til å beskytte samfunnet mot dem.

Blant fangene staten har brukt 125 millioner på å prøveløslate, er personer med personlighetsforstyrrelser eller andre psykiske lidelser, rusproblemer eller lettere psykisk utviklingshemming.

Ville kjøpe hus i Fana

  • Prøvetiden for hver enkelt av disse koster samfunnet fra 2,5 til 5 millioner kroner i året, sier Hansen.

Det kreves nemlig helt spesielle tiltak når de skal tilbake til samfunnet. De prøveløslatte blir plassert i institusjoner der de følges tett, eller kommunale omsorgsboliger med døgnbemanning.

Av de ni som nå er ute på prøve med spesialopplegg, er åtte dømt for sedelighetsforbrytelser, og én for brannstiftelse med fare for liv og helse.

For flere av de overgrepsdømte som har vært ute på denne type prøvetid, har retten ment at de strenge vilkårene er nødvendige for å hindre nye overgrep.

Det er kommunene som får ansvar for å drifte spesialtilbudene til de prøveløslatte forvaringsfangene, og Bergen kommune er nå på jakt etter bolig til en av dem.

Har sonet 20 år

Mannen skal etter planen komme til Bergen til våren, etter å ha sonet mer enn 20 år i fengsel. Prøvetiden vil trolig vare i tre år.

Mannen skal plasseres i en egen bolig med oppfølging hele døgnet - inkludert både sovende og våken nattevakt.

Et vanlig nabolag i landlige omgivelser, med et hus som kan romme både den prøveløslatte og to-tre ansatte, er det kommunen leter etter.

Så langt har de ikke klart å finne en passende bolig som kommunen selv eier. Derfor vurderte byrådsavdeling for helse og omsorg for kort tid siden å kjøpe et hus til rundt to millioner kroner i privatmarkedet, men kom til at huset ikke passet.

  • Vi leter fortsatt etter en egnet bolig. Blant annet har vi en dialog med Bergen Bolig og Byfornyelse om en bygning de eier. Men vi kikker også på hus som er til salgs, sier spesialrådgiver Audun Pedersen i Bergen kommune.

Avdeling for psykisk helse i Fana skal ha driftsansvar for boligen. Derfor har letingen først og fremst foregått i denne bydelen.

To drapsdømte ut i 2009

Til neste år forventer Kriminalomsorgen at to drapsdømte kan bli prøveløslatt med vilkår om plassering i institusjon eller kommunal boenhet.

— Å bruke store ressurser på resosialisering av denne gruppen forvaringsdømte, er ment å komme samfunnets sikkerhet til gode. Dette kan være den eneste muligheten vi har til å få disse personene tilbake til samfunnet på en sikker måte, sier rådgiver Håvard Austad i Kriminalomsorgen region nordøst, som gjennom Ila fengsel har ansvar for de fleste forvaringsdømte.

Hans rådgiverkollega Helge Hansen i region nord sier de store pengesummene som brukes til spesielle prøveløslatelser, dreier seg om rettssikkerheten for «en svært svak gruppe».

  • Vi snakker om personer som kanskje aldri har levd et normalt liv, som knapt har hatt et ordnet bo- eller arbeidsforhold, og i tillegg kan mangle alt av nettverk, sier Hansen.

Han er livredd for stigmatisering, at forvaringsdømte stemples som «evig farlige».

  • Hele poenget med forvaring er å få de dømte tilbake til samfunnet, også de med helt spesielle behov. Alternativet er å kaste nøkkelen for denne fangegruppen. Det er ikke aktuelt.
Larsen, H?kon Mosvold