22. februar i år ankom de eksotiske dyrene Akvariet i Bergen. De kom fra en leverandør i Italia. Det fulgte ingen papirer med forsendelsen. Blant annet manglet de såkalte CITES-papirene som skal dokumentere at det foreligger import og eksporttillatelse på dyrene. Slik erklæring foreligger fortsatt ikke, to måneder etter at dyrene er levert.

Sa alt var i orden

Bergens Tidende var til stede da dyrene ankom og overfor avisen ga Sægrov uttrykk for at alt var i orden.

Men BT kjenner til at ansatte ved akvariet ganske umiddelbart ble klar over at dyrene ikke var de samme som akvariet hadde bestilt. Også direktør Stig Sægrov ble orientert om forholdet.

På tross av at akvariet var under etterforskning for en annen ulovlig innførsel, ble styreformann Snorre Tilseth ikke informert om det nye forholdet. Styret hadde instruert direktøren om å følge alle direktoratets krav da Akvariet skulle innføre dyr til regnskogutstillingen.

Trodde på direktøren

— Vi trodde alt var i sin skjønneste orden. Vi trodde også at den forrige saken var så godt som avsluttet. Men på et styremøte 13. mars fikk vi til vår store overraskelse vite at det var kalt inn til nye avhør i denne saken, sier Tilseth.

Han krevde å få snakke med dem som skulle til avhør, og hadde et møte med disse 18. mars. Først på dette møtet fikk Tilseth vite om den nye ulovlige importen. Det var ikke direktøren som informerte styreformannen.

— Jeg ba vår biolog om å artsbestemme krypdyrene og jeg orienterte personlig direktoratet om at det var en ny sak under oppseiling. Deretter sendte vår biolog en rapport om de siste sakene.

Mistet tillit

Tilseth sier det var disse sakene som førte til at han mistet tillit til direktøren.

Akvariet er ikke under etterforskning for det nye forholdet. Adjutant Helge Vigerust ved Bergen Politidistrikt sier politiet foreløpig ikke har tatt stilling til om den saken skal etterforskes.

Når det gjelder forholdet som ble anmeldt i høst er etterforskningen så godt som avsluttet. Det vil i løpet av kort tid bli tatt beslutning om påtale.

Direktør Stig Sægrov ville overfor Bergens Tidende ikke innrømme at hans oppsigelse hadde sammenheng med styrets manglende tillit til ham. I går vedgikk han denne sammenhengen overfor NRK Hordaland.