Under siste dag av tingseta på Hermansverk la Ap-fylkesleiar Tor Bremer fram eit forslag som i praksis ville vere starten på ei rask avvikling av fylkeskommunen. Partiet ville ha Vestlandsrådet til å starte ein prosess med å få godkjent Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som ein prøveregion.

Partiet argumenterte med at fylkeskommunen syng på siste verset.

— Kanskje er vi alt inne i den siste perioden, meinte Harry Mowatt.

Eit klart fleirtal i fylkestinget stoppa framlegget. For mange var viktigaste grunnen frykt for at eit slikt vedtak vil få Møre og Romsdal til å melde seg heilt ut. Og utan Møre og Romsdal fryktar mange at Sogn og Fjordane vil bli veslebror og utkant i lag med Rogaland og Hordaland. I staden valde fylkestinget å slutte seg til handlingsplanen for Vestlandsrådet. Men spørsmålet er kor stor verdi dette vedtaket har, etter at Møre og Romsdal - omtrent samstundes med at fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane hadde ein heit debatt om framtida for fylkeskommunen - sa kontant nei til eit forpliktande samarbeid.

Før tingseta på Hermansverk gjorde fylkesordførar Nils R. Sandal det klart at medverknad frå Møre og Romsdal er ein føresetnad for at Sogn og Fjordane også vil vere med på å avgje suverenitet til eit regionalt politisk organ.