Etter det BT kjenner til, har en av naboene til sexklubben, som inntil i går var planlagt på Søreide, fått alvorlige trusler. Truslene skal ha vært satt i sammenheng med vedkommendes negative uttalelser til mediene.

— Jeg kan ikke verken bekrefte eller avkrefte disse opplysningene på grunn av taushetsplikt, men hvis noe slikt skulle være tilfelle, ville vi se veldig alvorlig på det, sier lensmann i Fana politidistrikt, Norvald Visnes.

Han sier at politiet ville prioritere denne type sak svært høyt, og etterforske omstendighetene grundig.

— Ville personen fått noen form for beskyttelse?

— Det ville vi vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle, sier Visnes.

BT er kjent med at huset blir holdt under oppsikt av politiet etter den truende oppringningen.

Reaksjonene blant naboene rundt sexklubben har vært voldsomme. De har i løpet av gårsdagen gjort det klart i flere medier at de mener det ville være til stor skade for miljøet i strøket om en sexklubb fikk etablere seg.

Noen av dem uttrykker stor lettelse når det nå er klart at de tre initiativtakerne har valgt å satse på et lokale i sentrum i stedet.

— Det er en lettelse for hele nabolaget at det ikke blir noe av denne klubben. Alle de jeg har snakket med, har vært helt imot den, sier John Sylta, en av de nærmeste naboene.

Han forteller at folk har fryktet mye biltrafikk, høy musikk, fyll, prostitusjon, narkotikahandel og et miljø som kunne trekke til seg ungdommene i området i mangel på noe bedre å ta seg til.

— Jeg ville nesten ikke våget å gå fra huset mitt om de hadde opprettet noe slikt her, sier Sylta.

Han tror alle protestene fra naboene har hjulpet i kampen om å få stoppet sexklubben.

— Det gikk i hvert fall veldig fort, og godt var det, sier Sylta.