Det foregår fortsatt sosial dumping på BIRs anlegg i Rådalen, mener fagforeningene. Mandag demonstrerte de utenfor anlegget.

— Vi har vært 16 fagforeninger her, sier Ove Toska i Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Moralsk ansvar

Det har gått to måneder siden fagforeningene først hevdet at polakkene som bygger ut anlegget i Rådalen ble utsatt for sosial dumping.

— Nå får de omsider lønnsslipper, det er noe vi har etterlyst lenge, sier Toska, som også mener boligforholdene har vært uakseptable for polakkene. De har vært innkvartert i firemannsrom på Montana ungdomsherberge.

Toska synes det er ekstra ille at dette foregår i en kommunalt eid bedrift, selv om polakkene er leid inn via underleverandører.

— Dette er det typiske i forhold til slike oppdrag, det viser seg å være vanskelig å holde orden nedover i systemet, sier han.

Han mener likevel at BIR har et soleklart ansvar for å sørge for at de polske arbeiderne får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på i henhold til norsk lovverk.

— BIR-direktør Steinar Nævdal har lovet på sin måte å rydde opp, men ledelsen blir for opphengt i det juridiske. Dette er også et moralsk ansvar, sier fagforeningslederen.

Bundet av avtalen

BIR har fått avtalene vurdert av advokatfirmaet Deloitte, som konkluderer med at BIR ikke uten videre kan gjennomføre tilsyn eller iverksette sanksjoner overfor underleverandøren VonRoll Inova.

Via loven om offentlige anskaffelser kan oppdragsgivere pålegges å sørge for at innleid arbeidskraft fra utlandet får de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. Problemet for BIR er at kontrakten med VonRoll Inova ble inngått i 2007, før denne klausulen kom med i loven.

— Arbeidstakerne er ikke omfattet av allmengjort tariffavtale. Dermed er det som utgangspunkt intet krav til minstelønn, skriver Deloitte i sin vurdering.

I rapporten fastslår Deloitte også at de polske arbeiderne har fått utbetalt rundt 16.000 kroner i måneden, ikke 4.000 som fagforeningene har hevdet.

- Ikke sosial dumping

  • På bakgrunn av denne rapporten finner vi at dette ikke er sosial dumping, sier administrerende direktør Steinar Nævdal i BIR.

I tillegg til rapporten fra Deloitte har BIR oppfordret Arbeidstilsynet til å se nærmere på saken, og Nævdal forventer deres rapport i løpet av kort tid.

— Vi må forholde oss til de fakta vi klarer å få frem, sier direktøren, som mener at entreprenørene som bygger det nye anlegget har opptrådt på en ryddig måte når de har fremskaffet dokumentasjon for arbeidsforholdene.

APPELL: Distriktsleder Åge Blummenfeldt i Elektrikerforbundet holdt appell for protestantene. Foto: Sonja Ystaas