GUNNAR WIEDERSTRØM

De ansatte frykter for jobbene sine fordi et flertall i bystyret går inn for å konkurranseutsette deler av den hjemmebaserte omsorgen. Mellom 300 og 400 ansatte omfattes av konkurranseutsettingen. Den innebærer at også private firma kan konkurrere om rengjøringsoppdragene som kommunale hjemmehjelpere i dag utfører.

— Dette er en trakassering av hjemmehjeperne. Politikerne sier de gjør dette for å bedre kvaliteten på tjenesten. Det må bety at de ansatte i dag ikke gjør godt nok arbeid, sier tillitsvalgt Sickan Bersaas i fagforbundet til bt.no.

I bystyret er det flertall for konkurranseutsetting. Høyre, KrF, Venstre og Frp vil stemme for når saken kommer opp til avstemning tidlig på kvelden.

MOT PRIVATISERING: Over 100 ansatte i Bergen kommune demonstrerte i ettermiddag mot privatisering av deler av omsorgstjenesten i kommunen.<br/> Foto: ARNE NILSEN