Trolig samlet mer enn tusen mennesker seg i fakkeltog mot foreslåtte kutt i overføringene til barnehagene.

– Oi, dette gjør inntrykk. Det er stort, utbryter Tomas Moltu (KrF).

Byråden for barnehage og skole så fakkeltoget fra vinduet i 8. etasje i rådhuset.

— Fantastisk

Også nede på bakken lar man seg imponere over fremmøtet en hustrig novemberkveld.

– Det er fantastisk. Tenk hvor mange det kunne blitt om været var bra, sier Gro Elise Hareide og Lin Thon, begge foreldre og blant initiativtakerne til markeringen. De krever å bli hørt av byrådet, og byråden lytter.

– Dette sender et signal om at foreldre og ansatte er bekymret for kvaliteten i barnehagene i Bergen, sier Tomas Moltu.

- Dette vil merkes

På spørsmål om han kan garantere at tilbudet ikke blir dårligere enn i dag, tar byråden en lang tenkepause før han svarer:

– Det er vanskelig å si. Når en reduserer budsjettet så er det hvert fall vanskelig å argumentere for at kvaliteten skal bli bedre, sier Tomas Moltu.

Det er et syn som deles av demonstrantene.

– Dette vil virkelig merkes i barnehagene. Det blir flere barn per ansatt. Det blir mindre tid til hvert barn, sier Gro Elise Hareide.

Hva mener du om barnehagekuttene? Legg inn dine kommentarer under!

Paul Sigve Amundsen