Leder for Rødt, Torstein Dahle, og rundt 50 andre samlet seg til demonstrasjon på Torgallmenningen i ruskeværet lørdag ettermiddag. De var kommet for å protestere mot innstrammingen i asylpolitikken, som de mener har gått altfor langt.

På asylmottaket i Salhus bor for tiden 15 enslige mindreårige asylsøkere, som har fått begrenset oppholdstillatelse. Det betyr at UDI vil sende dem tilbake til hjemlandet så snart de fyller 18 år. Blant dem er Ashti Salin Arab (17) fra Irak. Han holdt appell under dagens demonstrasjon.

— Vi er i en situasjon der vi sitter på en båt som har hull under, og båten holder på å fylles med vann før den synker, sa han.

Det han og de andre frykter aller mest er å bli sendt tilbake til landet de flyktet fra.

— Det føles ikke bra. Jeg tenker på det hver dag og får ikke sove, sier Timothy Moses (17) fra Liberia når bt.no snakker med han etter demonstrasjonen.

- Umenneskelig

Torstein Dahle engasjerer seg sterkt i saken, og mener hele Bergens befolkning bør gjøre det samme.

— UDI setter dem i en venteposisjon til de er gamle nok til å miste sine rettigheter som barn. Man behandler ikke barn slik, det er brudd på menneskerettighetene og FNs barnevernskonvensjon, sier han.

Dahle kaller vedtaket umenneskelig.

— Dette er det groveste utslaget av innstrammingen i asylpolitikken.

Håper på hjelp

For de 13 fremmøtte barna i dag er håpet at norske myndigheter skal gi dem ordinær oppholdstillatelse.

— Vi ønsker at UDI behandler oss som mindreårig med alle menneskerettigheter det innebærer, for det er det vi er, sier Arab.

Barna har pass og personnummer, men blir boende i mottak til de blir myndige. Da er hjemsendelse utsiktene for de aller fleste.

— Vi trenger all mulig hjelp fra det norske samfunnet, organisasjoner og hver enkelt som tror på menneskerettigheter, sier Arab.

Barna kommer fra Irak, Nigeria, Etiopia, Liberia og Afghanistan.