Kommunens selskap Bergen Vann KF har vedtatt å konkurranseutsette all innsamling av septikslam pluss spyling og pluggkjøring av avløpsnettet.

Vedtaket blir møtt med skarpe protester fra fagforbundet Det Norske Maskinistforbund (DNMF), som har tatt første steg for å bringe saken inn for Arbeidsretten.

DNMF hevder at vedtaket er fattet uten at saken er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene.

Uten jobb

I dag er det kommunens selskap Bergen Bydrift KF som vedlikeholder vann— og avløpsnettet. Hvis Bydrift taper anbudet, risikerer selskapet å stå uten arbeid for både mannskaper og nyinnkjøpte spesialbiler.

Kjersti Skaar, direktør for Bergen Bydrift KF, bekrefter at Bydrift de siste tre årene har kjøpt slam og spylebiler for fire millioner kroner.

— Hvor mange medarbeidere blir stående uten oppdrag hvis Bydrift taper dette oppdraget?

— I utgangspunktet fire, men det kan være vi finner annen sysselsetting for disse, sier Skaar.

Når det gjelder vedlikeholdet av avløpsnettet kjemper DNMF for å stanse anbudsutlysningen.

Krever forhandlinger

Forrige uke sendte hovedtillitsvalgt Trond Hjelmeland krav om forhandlinger. Hvis ikke de fører frem, havner saken som tvist hos Kommunenes Sentralforbund og deretter i Arbeidsretten.

— Vi har mistet tilliten til ledelsen i Bergen Vann, sier Hjelmeland. - På et møte forrige uke i byrådsavdeling for byutvikling ble vi lovet at styret skulle få en uttalelse fra organisasjonene og så behandle saken på nytt.

To dager etter holdt Bergen Vann møte med interesserte anbydere der det ble informert om tidsfrist og andre detaljer. Da fikk vi nok, understreker han.

— Vi er bekymret for at konkurransen skjer på forskjellige premisser. Vi vet ikke hvilke krav til for eksempel tariffordning kommunen setter, sier Hjelmeland.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth avviser i et brev til Hjelmeland at Hovedavtalen er brutt.

Hun viser til at konkurranseutsetting av vann- og avløpsoppgaver ble vedtatt av byrådet i fjor høst og at partene drøftet saken i den forbindelse.