• Det er ikke jerv i Hordaland og det er feil å tillate jervejakt i vårt fylke. Naturvernforbundet Hordaland protesterer derfor mot vedtaket om å tillate slik jakt.

TOR LEIF PEDERSEN

Leder Tom S. Tomren i Naturvernforbundet Hordaland sier dette til Bergens Tidende. Han sier det er sendt protest til jervenemnda, som i forrige måned vedtok å tillate at det kan skytes jerv i fylket.

I protesten vises det til at Miljøverndepartementet har gitt retningslinjer for jerveforvaltningen i Sør-Norge, som tar sikte på etablering av minst 10-15 ynglinger i Sør-Norge. Men jervebestanden er under målet. I dette området er det registrert bare tre ynglehi og man antar at det har vært yngling i ytterligere to hi.

Ingen av disse hiene ligger i Hordaland.

Siden det ikke er registrert ynglende par i sørvest-området med blant annet Hordaland, må skader forvoldt av jerv i fylket relateres til enkelte, tilfeldige streifdyr, mener forbundet. Generell nedskyting av jerv i området gir ingen sikkerhet for at man forebygger sauetap i fremtiden. Det man vil oppnå, er å redusere mulighetene for at det etableres en levedyktig jervestamme i Hordaland. I et område som dette, har det ikke vært etablert større rovdyr i nyere tid. Derfor burde det på generelt grunnlag vært rom for at jerven kunne få etablert seg her, heter det i protestskrivet.

Videre står det i brevet: «Først i år har vi hatt større sauetap i Hordaland — hovedsakelig i området Vikafjellet - Stølsheimen. På denne bakgrunn fremstår vedtaket om avskyting i sørvest-området som jervenemnda legger opp til, som fullstendig overilet. En eventuell jakt bør bare knyttes til identifiserte «skadedyr». På denne bakgrunn protesterer Naturvernforbundet Hordaland på jervenemndas vedtak om uttak av 3 dyr i Hordaland og mot at det skal tillates skutt ni dyr i det samme området i sørvest-området.»