KAREN R. TJERNSHAUGEN

— At de får lov til dette, er uforståelig. Det nye bygget passer overhodet ikke i et område som ellers er preget av villaer og trehus, sier Petter Tellefsen, styremedlem i Svartediket vel til BT.

Nye «Storhaugen terrasse» med 20 leiligheter skal bygges på tomten der fabrikkbygningen «Det blå huset» har ligget. Nå er rivingen av det gamle landemerket i Lappen i full gang.

Brukes som skolevei

Den lokale velforeningen har engasjert seg sterkt i saken.

— Vi er ikke imot bygging på tomten, men prosjektet må tilpasses bedre til omgivelsene. Tre etasjer og tolv boenheter hadde vært greit, men et bygg på fem etasjer og 15-16 meters høyde blir altfor stort, mener Tellefsen.

Han er også bekymret for at den nye terrasseblokken vil gi mer trafikk i nabolaget. Karsten Grahl-Madsen på 5 og et halvt begynte i førsteklasse på Haukeland skole for en uke siden. Han er et av mange barn som har Lappen som skolevei.

— Veien er smal og uten fortau. Det er ikke forsvarlig å åpne for mer trafikk her, mener Petter Tellefsen.

Han reagerer kraftig på at utbyggerne vil starte bygging på tomten selv om klagen fra velforeningen fortsatt ikke er behandlet.

Naboer godkjente

Utbygger Vemund Nordvik mener han har alt sitt på det tørre.

— Vi har fått tillatelse fra kommunen både til å rive det gamle bygget og til å starte byggingen av det nye, sier Nordvik til BT.

Han har liten forståelse for velforeningens protester.

— Av de nærmeste naboene som er part i saken, har samtlige unntatt én godkjent våre planer, påpeker Nordvik.

Han mener naboene burde være fornøyd med at den gamle fabrikkbygningen som lå forlatt blir revet og erstattet av et moderne bygg.

— Huset blir litt lavere og mye mindre ruvende enn det som sto der fra før. Dessuten blir det flere parkeringsplasser i bygget som også naboene kan kjøpe seg inn i, sier Nordvik.

Byggesaksavdelingen i Bergen kommune avslo i første omgang søknaden om å oppføre Storhaugen terrasse. Begrunnelsen den gangen var blant annet at bygget brøt med plan- og bygningslovens bestemmelser og kommunedelplanen for Fjellsiden sør når det gjaldt byggets høyde, avstand til naboens tomtegrense og utnyttelsesgrad av tomten.

I slutten av mai fikk utbyggeren likevel godkjent prosjektet med noen små justeringer. Klagen fra Svartediket vel vil bli behandlet av komité for miljø og byutvikling.

BYGGEBRÅK: Petter Tellefsen, Knut Klepp, Karsten Grahl-Madsen (51/2) og Christian Grahl-Madsen liker dårlig å få en femten meter høy boligblokk som nærmeste nabo. Bygget skal oppføres på tomten der «Det blå huset» nå er i ferd med å rives. FOTO: KNUT EGIL WANG