— Vi får mindre ressurser enn vi har nå, og det i en tid hvor saksmengden øker. Det mener jeg er helt uforståelig. Nå må vi rett og slett si ifra, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett.

Sammen med domstolsledere over hele landet har hun skrevet under på et protestbrev til Justisdepartementet.

Bakgrunnen for protesten er at domstolene må klare seg med 7,5 millioner kroner mindre til neste år, og ytterligere 32,5 millioner i 2013.

- Demotiverende

Kuttene innebærer at ventebunken vil vokse seg enda høyere ved tingretten i Bergen, ifølge sorenskriveren.

— Det er demotiverende at vi sannsynligvis må holde stillinger ledige til neste år, samtidig som vi vet at vi har behov for flere folk.

I dag har Bergen tingrett 29 dommerårsverk og 34 stillinger som er øremerket ren saksbehandling. Bjørnøy skulle minst hatt én ny dommerstilling samt fem nye saksbehandlere for å komme à jour.

— Vårt problem er at vi ikke klarer å ta unna saksmengden raskt nok, og antallet saker som ligger på vent øker stadig, sier hun.

Hun mener det er et paradoks at domstolenes budsjetter blir kuttet samtidig som politiet styrkes med 2,2 milliarder kroner.

— Politiet har vært budsjettvinnere flere år på rad, noe som fører til at domstolene får flere straffesaker å behandle. Dermed blir etterslepet enda større. Det må være en sammenheng mellom de to budsjettene, hvis ikke kommer vi til å bli en flaskehals, sier Bjørnøy.

- Ille for ofrene

Hun får støtte fra sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett. I tirsdagens utgave av Aftenposten gikk han ut og advarte mot kuttene.

— Hvis budsjettforslaget blir vedtatt, vil det få dramatiske konsekvenser, sa Engebretsen, og satte problemstillingen inn i den høyaktuelle debatten rundt de mange overfallsvoldtektene i Oslo hittil i år.

— Lengre saksbehandlingstid vil påføre voldtektsofrene nye påkjenninger. Mange setter livet på vent og kommer seg først videre etter at dom i saken er avsagt, sa han til Aftenposten.

Bryter fristene

Allerede i år har Bergen tingrett merket en økning i antallet straffesaker. Tingretten klarer ikke å holde seg innenfor målet om 90 dagers saksbehandlingstid. Så langt i år er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 120 dager for straffesaker med meddommere.

— Vi klarer ikke å holde fristene når det gjelder saksbehandling. Når det gjelder kravet om at rettssaker skal berammes innen to uker etter at tiltale er tatt ut, så klarer vi dette i kun halvparten av sakene, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy.

Gjør ingen endringer

Justisdepartementet har ikke planer om å gjøre endringer i budsjettforslaget, til tross for protestene fra domstolslederne. Statssekretær Astri Aas-Hansen sier til Aftenposten at domstolene har gode nok økonomiske rammer for å gjennomføre rettssaker på forsvarlig måte.

— Jeg mente, og jeg mener, at domstolene vil kunne fortsette å gjennomføre rettssaker innen rimelig tid og av høy kvalitet med de midlene som blir stilt til disposisjon, sier hun til avisen.

Hun viser videre til at domstolene fikk økte bevilgninger og 45 nye stillinger i 2009 og 2010 for å få ned restansene.

— Nå mener vi at dette behovet ikke lenger er til stede, sier Aas-Hansen, og legger til at departementet kommer til å følge utviklingen nøye.

Si din mening i kommentarfeltet under!