Det er under arbeidet med å revidere kommuneloven og forvaltningsloven at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) får kjenne susen av et aldri så lite lokalpolitisk opprør som går på tvers av partigrensene.

Da høringsfristen gikk ut på årets siste dag, var det kommet en lang rekke advarsler mot å vingestekke ordførere og varaordførere med tanke på å samle bein i offentlig eide aksjeselskaper.

Det er nemlig de to øverste folkevalgte regjeringen vil ha særregler for.

Absolutt nei i Bergen

I kjølvannet av stygge korrupsjonssaker ønsker regjeringen å skjerpe den etiske bevisstheten i lokalforvaltningen. Strengere habilitetsregler er ett av tiltakene. Men omkring i kommunestyrene er det sterk uvilje mot å ekskludere de folkevalgte fra å ha styreverv i bl.a. helt eller delvis eide kommunale aksjeselskaper.

Bergen, derimot, vil etter alt å dømme følge Oslos eksempel og forby samtlige bystyremedlemmer å ha slike styreverv. For byrådets medlemmer gjelder dette forbudet allerede.

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) finner det på sin side «ytterst betenkelig» å forby ordførere ved lov å inneha slike styreverv. Det bør etter hans skjønn være opp til hver enkelt kommune å finne ut hva den er best tjent med.

— Hvis jeg som ordfører skulle bli nektet et slikt verv, ville jeg for eksempel ikke kunne fungere som pådriver for bompengeprosjektet for Os-Bergen (E 39), sier Søviknes.

Ohnstad rammes

Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad er en av dem som blir rammet av et mer strikst regelverk. Når det blir vedtatt, kan han ikke lenger sitte som styreleder i Bergen Tomteselskap AS eller som styremedlem i Fløibanen AS. Det samme gjelder tilsvarende verv i Kollsnes Næringspark AS, Naturgassparken Vest AS og Bergen Kino AS.

Arbeiderpartiet i Bergen har bestemt seg for å gå imot lovforbud, slik departementet legger opp til. Habiliteten må vurderes i hver enkelt tilfelle, slik det fungerer i dag, mener Ohnstad.

— Er faren for korrupsjon og bestikkelser overdrevet?

— Jeg har i hvert fall aldri merket noe forsøk på den slags i alle de årene jeg har hatt denne type verv. Det er nok mer administrasjonen som kan være utsatt, ikke styremedlemmer, sier Terje Ohnstad.

- Alvorlig vekker

Høyres nestleder Per-Kristian Foss sier at vannverksskandalen på Romerike bør være en alvorlig vekker for ethvert kommunestyre når det gjelder faren for korrupsjon.

— Vi har altfor lenge vært for lite opptatt av risikoen for korrupsjon i lokalforvaltningen. På bakgrunn av flere konkrete eksempler er jeg meget skeptisk til å la kommunestyremedlemmer sitte i et styre der de risikerer å møte seg selv i døren, for eksempel når de skal godkjenne regnskapene. Derfor bør kommunestyrene sette foten ned og rett og slett forby de folkevalgte å være med i slike styrer, sier Foss.