Dimensjonene kan være store når det bygges nytt på fasjonable Natlandsfjellet. Den frittliggende eneboligen helt på toppen, med utendørs svømmebasseng og med utsikt i alle himmelretninger omtales som en byens ti på topp hva beliggenhet angår. Men de 450 kvadratmeterne ble i knappeste og det foreligger rammetillatelse til en voldsom utvidelse. Men nå kommer protestene.

— Som en borg

— Dette er blitt enormt stort på en tomt som etter vår mening ikke tåler en så stor utnyttelse. Bygget blir svært dominerende og synlig for hele byen, nesten som en borg, sier Erling Lingjerde.

Han er nærmeste nabo til boligen. Lingjerde reagerer særlig på muren som skal reises fra tomtegrensen mot hans eiendom. Den blir ifølge Lingjerde 4,5 meter høy. På toppen av dette, tre meter fra muren, reiser påbygget seg i to fulle etasjer.

— Vi er ikke mot at eier skal få utvide huset sitt. Men da må utvidelsen bli mindre og være bedre tilpasset terrenget enn det bygget som det er gitt tillatelse til, sier Lingjerde.

Regner med oppdeling

Sammen med de øvrige naboene har han klaget på det administrative vedtaket. Byggesaken skal derfor via byrådet og komité for byutvikling, før den eventuelt havner hos fylkesmannen. Det skjer dersom byrådet og komiteen stiller seg bak det administrative vedtaket.

Lingjerde tror planene for utvidelsen er å få seksjonert ut en eller flere leiligheter. Han bygger den antakelsen på at huseier har lyst huset for salg. I annonsen heter det at boligen også kan være «aktuell for flere utleieenheter». Prisantydning er for øvrig på 9,9 millioner kroner.

— Dersom planen er å dele denne eiendommen opp i flere enheter, så er dette i strid med de gjeldende klausulene for utbygging i dette område. Der åpnes det utelukkende opp for bygging av eneboliger med mulighet for bygging av garasje, sier Lingjerde.

Kan bygge tross klage

Klagen fra naboene er ikke gitt oppsettende virkning. Det betyr at huseier kan bygge ut for egen risiko inntil klagebehandlingen er avsluttet. Naboene frykter at utbygger nå fortsetter byggearbeidene slik at huset står mer eller mindre ferdig når klagebehandlingen er avsluttet.

— Vi kan få en gjentakelse av det som skjedde i Svartediksveien, der fylkesmannen slo fast at bygget var for stort, men der politikerne i siste instans ikke påla utbygger å rive det han burde.

Naboene mener utbygger alt har startet å legge til rette for utbygging blant annet ved oppsetting av store murer og planering av tomten.

Vil vente

Huseieres advokat Ole Tom Ones sier det ikke er meningen.

— Han har et gyldig vedtak fra kommunen og har en tillatelse til igangsettelse. Ones understreker at tomten er på 3,2 mål, og tomteutnyttelsen etter påbyggingen ikke bryter med vedtatte reguleringsbestemmelser.

— Påstanden om at dette er en fordekt oppdeling for å få flere boenheter avvises. Tegningen viser at dette er en enebolig, litt stor riktignok, som bygges for min klients familie. De skal flytte inn i august og inntil da foretas en del innvendig vedlikehold og rehabilitering slik at boligen kan tas i bruk, sier Ones.

Hva synes du om byggeplanene? Si din mening under!

Martin Eilertsen