Solen steker fra skyfri himmel. I den lune Fureviken plasker barna tillitsfullt i fjæresteinene. Foreldrene soler seg på gressbakken ned mot stranden. Bukten er omkranset av naust, hytter og eneboliger. Ut mot fjorden skjermer Olavikholmen mot større bølger. Det råder idylliske tilstander i den eneste skikkelige badeviken på Hordnes som er åpen for allmennheten.

Havnet i konflikt

Men idyllen trues av nykommerne. Birkeland og hans kone Mette Zurhaar, kjøpte i mars i år Olavikholmen med tre hytter, for fire millioner kroner. Det tok ikke mer enn tre måneder før kjøperne havnet i konflikt med nesten samtlige naboer på Hordnes.

Sammen med eiendommen Olavikholmen fulgte nemlig en tinglyst rett til bygging av vei ned til stranden og gangbro over til millionlandstedet. 24. juni mottok byggesaksavdelingen søknad om rammetillatelse til vei og bro. Og siden har protestene haglet.

Broen er en luftig buet konstruksjon tegnet av arkitektene bjerk og bjørge Den strekker seg fra en liten holme innerst i badebukten og ut til Olavikholmen. Men det er den planlagte veien ned til broen som har ført til de skarpeste reaksjonene.

Deler stranden

— Veien skal gå rett gjennom gressbakken der vi nå ligger og soler oss, den deler stranden i to og går på fylling over grunnen ut til holmen, sier Sissel Karin Tveit, som er nestleder i Hordnes Vel.

Hun bruker stranden både om ettermiddagene etter arbeidstid og i helgene når været er fint. Flere andre familier med barn har slått seg ned i strandkanten, og mens Bergens Tidende er på besøk legger to båter til ved den vesle holmen midt i bukten.

— Dette er en naturperle som langt på vei ødelegges om de får legge vei ned hit og tvers over stranden. Tenk deg selv. Her vi ligger nå skal veien gå. Det er viktig å bevare denne viken for fremtidige generasjoner og verne om en av de få plassene som ikke er kjøpt opp av private, sier Tveit.

Og hun er ikke den eneste som protesterer. 179 av beboerne på Hordnes har protestert, bare åtte av de spurte har sagt de ikke ville skrive under. Og flere var ikke til stede da henvendelsen ble foretatt.

Tinglyst veirett

En tinglyst veirett fra krigens dager kaster skygger over konflikten. Den tidligere eieren av Olavikholmen fikk i henhold til skjøtet «..rett til å anlegge en adkomstvei over selgerens eiendom ned til holmen.» Han har og rett til en «broovergang til holmen.»

Naboene bestrider at retten innebærer at veien kan legges over stranden. De mener flere omstendigheter rundt salget i 1943 tilsier at det var snakk om å legge veien utenom stranden, som daværende selger betraktet som fellesområde. Nå setter protestantene sin lit til at kommunen stopper planene av hensyn til friluftsinteressene.

BADENYMFER: Susanna Petrova, Susanne Brandt Røssvold, Kamilla Paulsen Brekke og Marita Brandt Røssvold, nyter badelivet i finværet på Hordnes. Den omstridte veien skal gå tvers gjennom badeviken.
FOTO: THOR BRØDRESKIFT