— Vi er mange i menigheten som vil forlate Johanneskirken om det blir ansatt en kvinnelig prest, sier Henning Abbedissen Alsaker.

På vegne av en underkomité av soknerådet i Bergen domprosti har han i brev krevd at det de kaller en bibeltro, konservativ mannlig prest etterfølger den tidligere soknepresten, Henry Skogvold.

Alsaker og hans meningsfeller frykter at ansettelsen vil splitte menigheten i Johanneskirken.

- En utfordring

Presteforeningen er opprørt og ledende sokneprest i Bergen domprosti, Bjarne Aagaard, bekrefter at striden er en utfordring for det daglige arbeidet i menigheten.

Presteansettelser foregår bak lukkede dører i kirken. Men dokumenter BT har fått innsyn i, viser at det har vært krangling og uro like fra stillingen ble utlyst i mars.

I tillegg til kjønns— og teologistrid, er det også uenighet om presten skal kalles sokneprest eller sentrumsprest og hvor i bydelen presten skal bo.

Fire kandidater

Bjørgvin bispedømmeråd hadde fire innstilte kandidater å velge mellom, to kvinner og to menn, da ansettelsen sto på dagsordenen på møtet i juni.

18 prester søkte stillingen. Flere av søkerne er sokneprester med lang erfaring, fem av dem er kvinner.

Likevel valgte bispedømmerådet å utsette ansettelsen. Årsaken var at en av de innstilte mannlige søkerne trakk søknaden sin før møtet.

Flertallet valgte da å sende søknaden tilbake til komiteen som hadde intervjuet og innstilt søkerne. Beskjed fulgte med om at rådet ønsket å få vurdert en navngitt kandidat som ikke var innstilt.

Godt kvalifiserte kvinner

Dette har fått Presteforeningen til å reagere og skrive brev til Bispedømmerådet. Lederen i lokallaget i Bergen Domprosti, Kristin Litlere, sier det slik:

— Vi vet at det er godt kvalifiserte søkere, og to av disse er kvinner. I utlysningsteksten for stillingen blir kvinner spesielt oppfordret til å søke. Vi synes det er underlig at ikke Bispedømmerådet kunne ansette en av dem. Det får oss til å stusse på om det egentlig er slik at Bispedømmerådet ikke ønsker å ansette en kvinneprest i Johanneskirken, sier hun.

Litlere peker også på at biskop Halvor Nordhaug og Bjørgvin bispedømmeråd flere ganger har uttalt at det er et mål å heve kvinneandelen blant prestene i Bjørgvin.

Ønsker kreativ prest

Ledende sokneprest i Domkirken, Bjarne Aagaard, har ledet innstillingsrådet som har forberedt tilsettingssaken for bispedømmerådet. Han vil ikke uttale seg konkret verken om kandidatene eller om innholdet i innstillingen.

— Vi søker en kreativ og idérik prest som kan ønske nye grupper velkommen i samarbeid med folk som er glad i Johanneskirken fra før.

Soknepresten, som fungerer som domprost, synes det er gledelig at det er fem kvinnelige søkere til stillingen.

Uro og spenning

— Jeg ønsker å gi kvinnelige prester større rom i kirken og menighetsarbeidet. Det gjelder også de kvinnelige prestene vi allerede har i soknet.

Aagaard legger ikke skjul på det nå er uro og spenning i menigheten.

— Noen ønsker sterkt det de kaller en konservativ prest. Blant annet vil de ikke akseptere en kvinne i stillingen Andre vil like sterkt ønske en kvinne hjertelig velkommen. Det er en utfordring å leve med disse spenningene i menigheten inntil ansettelsesvedtaket blir gjort, sier Aagaard.

Nestleder i soknerådet, Kristin Knudsen, vil ikke uttale seg konkret om saken så lenge det ikke er ansatt ny prest Johanneskirken.

— For menighetsrådet er det viktigst å ansette en prest, kvinne eller mann, som er åpen og inkluderende, sier hun.