«Vi ønskjer Firda til lukke med referatet frå rettsmøtet i valdssaken på tirsdag. Bruken av ordet dildo må reknast som stort i ytringsfridomens teneste. Vi kan ikkje tru anna enn at ei slik opplysning vil vera til stor glede for valdsofferet (...)».

Torsdag ble den ironiske teksten og en stor blomsterbukett levert i Firdas redaksjonslokale. 20 profilerte personer, blant dem ordfører Nils Gjerland og stortingsrepresentant Jorunn Ringstad har undertegnet kortet.

Bakgrunnen er en reportasje fra Fjordane tingrett der en 37-åring ble framstilt for fengsling etter grov vold mot ekskjæresten sin. Selv om Domstolloven slår fast at det ikke er tillatt å refere direkte fra forhørsretten, beskriver Firda i detalj hvordan siktede mishandlet kvinnen. Avisen refererer også forklaringene til 37-åringen. Den mishandlede kjæresten ligger fremdeles på sykehuset.

— Sosialpornografi

— Slike oppslag blir ren sosialpornografi. Avisen har flere ganger gått over grensen, ikke minst i Slåtten-saken. Derfor ønsket jeg å støtte dette oppropet til redaktøren, sier ordfører i Førde Nils Gjerland.

Alle som har skrevet under på oppropet gav samtidig 50 kroner til blomsterbuketten. Initiativtaker Fridtjof Urdal sier han ønsket å snu symbolbruken opp ned.

— Vanligvis sender man blomster for å påskjønne det noen har gjort. Denne gangen er hensikten motsatt. Jeg håper at dette fører til at avisen tenker seg om neste gang de dekker slike saker, sier Urdal.

— Å la voldsmannen få komme med en diagnose på offeret sitt i avisspaltene ligner ingenting, legger han til.

Konstituert politmester i Sogn og Fjordane politidistrikt Ronny Iden har også tatt kontakt med Firda og kritisert dem for å ha brutt referatforbudet fra forhørsretten.

— I fengslingsmøter kan det komme fram opplysninger som det er viktig å ikke videreformidle, både av hensyn til offeret og etterforskningen, sier Iden.

- Et arbeidsuhell

Han vil likevel ikke anmelde avisen for brudd på domstolloven.

— Det verste i denne saken er ikke regelbruddet, men at Firda i det hele tatt kunne sette en slik artikkel på trykk. Vi ønsker heller ikke å bidra til at denne saken blir en føljetong i avisene, sier Iden.

Sjefredaktør i Firda Jan Atle Stang karakteriserer rettsreportasjen som et arbeidsuhell.

— Vi har skrevet ting som vi kunne tatt fra den skriftlige kjennelsen. Likevel har har vi sitert fra forhørsretten. Journalisten og desken har misforstått hverandre, sier Stang.

Ifølge sjefredaktøren er både denne og andre krimsaker nå gjenstand for intern debatt i redaksjonen.

— I framtiden kommer vi trolig til å gå mindre i detalj i denne typen saker. Verdien blir ikke mindre av det, sier Stang.

— Hvordan opplever dere å motta det ironiske oppropet?

— Nå er det ikke de store massene som står bak dette. Vi ønsker ikke å la oss styre av en åndselite. Men vi har altså hatt et arbeidsuhell, og det lærer vi av, sier sjefredaktøren.