— Det har allerede vært kvinner her og spurt når vi begynner, sier Lene Steimler.

Hun er prosjektkoordinator for Bergen Røde Kors' nye ettermiddagstilbud til utenlandske kvinner i prostitusjon som starter i september.

Tiltaket er en del av et stort samarbeidsprosjekt med Utekontakten i Bergen kommune, som har opparbeidet seg stor tillit i prostitusjonsmiljøet gjennom mange år.

Ifølge Utekontakten er det mellom 400 og 550 prostituerte i Bergen. Rundt 60 prosent av disse er utenlandske, og det er disse Røde Kors og kommunen vil prøve å nå med ettermiddagstilbudet.

— Med bedre norskkunnskaper blir det lettere å orientere seg i samfunnet og få en bedre hverdag. Tilbudet supplerer det eksisterende hjelpeapparatet, sier Steimler.

Viktig med norsk

Innholdet i tilbudet er bygget på en kartleggingsrapport Utekontakten gjorde for to år siden. Rapporten fremla blant annet bedring av den såkalte hverdagskompetansen til utenlandske prostituerte som et viktig tiltak.

Tilbudet inneholder også tema kvinner i prostitusjonsmiljøet selv har etterlyst, og skal videreutvikles i tett samarbeid med målgruppen.

I tillegg til norskundervisning, vil Røde Kors gi informasjon om kvinnenes jurdiske rettigheter i Norge og jobbe for å øke følelsen av trygghet i forhold til myndigheter, blant annet gjennom besøk fra politi og legekontor.

— Selvforsvarstrening er også aktuelt. Når kriminaliseringen av sex-kjøp kommer, vil prostituerte trekke til innemarkedet der alt foregår mer i det skjulte og risikoen blir større, sier Steimler.

Hun tror det er viktig at tilbudet kommer i gang før kriminaliseringen trer i kraft, og jakter for tiden på frivillige med undervisningserfaring.

— Særlig utenlandske kvinner på innemarkedet har lite kunnskap om egne rettigheter og hjelpeapparatet. Bedre norskkunnskaper åpner for flere alternativer i forhold til utdanning og jobb, men er også viktig helt ned til hverdagsnivå hvis de kan føre til færre misforståelser og konflikter i møter med kunder, sier Steimler.

Norskopplæring beskytter

May-Len Skilbrei ved Fafo har forsket på prostitusjon i en årrekke. Hun mener norskopplæring er svært viktig for utenlandske prostituerte, selv om mange allerede kommuniserer greit på engelsk.

— Det er en god mulighet til å treffe andre og lære mer om samfunnet de lever i. For kvinner fra østeuropeiske stater er norsk viktig i forhold til andre arbeidsmuligheter, sier forskeren.

Hun tror også at norskopplæring kan beskytte prostituerte på mange områder.

— Vi identifiserer oss mindre med folk som snakker et annet språk. Å beherske norsk kan gjøre den prostituerte mer menneskelig og gjenkjennelig for kunden. Når de forstår hverandre, blir det heller ingen forvirring som kan føre til vold. Det kan også senke terskelen for å bli kjent med naboene, og kan gjøre at de griper inn hvis det skulle skje noe, sier Skilbrei.

Få rapporterer vold

Politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon tror vold i prostitusjonsmiljøet er underrapportert:

— Vi har problemer med å få inn rapporter om vold i prostitusjonsmiljøet. Jeg tror det er mørketall på dette området.

I mange år har politiet tilbudt prostituerte å rapportere vold og overgrep anonymt via et skjema, men det kommer bare inn noen ganske få.

Hva synes du om tilbudet? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

UTVIKLER TILBUD: - Det er like mange historier og behov som det finnes kvinner i prostitusjon, sier Lene Steimler, prosjektkoordinator for et nytt tilbud til utenlandske prostituerte som starter i Utekontaktens lokaler i Strandgaten i høst.
Martin Eilertsen