— Vi synes dette er et spennende prosjekt. Og disse pengene skal være nok til at man kan starte opp, sier helsebyråd i Bergen, Christine Meyer (H).

Planen er at «sosialt utsatte», i dette tilfellet personer som sliter med rus og/eller driver med prostitusjon, skal drive et nytt hotell i Bergen sentrum. Slik skal veien til det normale arbeidslivet gjøres lettere.

— Dette er gode nyheter. Nå blir det hotell! sier prosjektleder Inger Kristine Straume.

Har fått millioner

Fra før har Bergen kommune gitt 440.000 kroner til planleggingen hotellprosjektet. Når byrådet legger frem sin tilleggsinnstilling til 2010-budsjettet i dag, får prosjektet ytterligere 1,5 millioner kroner.

— Det dreier seg om å få nye grupper inn i arbeidslivet. Hotellprosjektet vil gi arbeidstrening på en rekke områder, som kjøkken, resepsjon, kontor og renhold. Det vil være et godt arbeidstreningssted, mener Meyer.

Fra før har det unike arbeidstreningsprosjektet for personer i prostitusjons- og rusmiljøet mottatt 1,4 millioner fra Justisdepartementet. De har også fått løfte om ti fulle tiltaksplasser av Nav.

— Men alle skal ikke nødvendigvis jobbe fulltid. Det gir rom for at vi kan knytte mellom ti og 20 deltakere til prosjektet, sier Straume.

I tillegg trengs tre-fire ansatte med annen bakgrunn, som skal ha hovedansvaret for driften.

Vil drive på Klosteret

I vår fant prosjektgruppen et egnet lokale, en bygning som ligger på Klosteret. Planen er at hotelldriften skal være lønnsom på sikt.

Det trengs likevel midler til drift den første tiden. Finansieringen er ikke helt i boks, men Straume er overbevist om de vil søke og få de resterende midlene fra forskjellige statlige potter.

— Det blir et puslespill, men vi vil komme i mål. Nå kan vi gå inn i konkrete forhandlinger. Ingenting er avgjort, men bygningen på Klosteret er én av mulighetene vi skal se på, sier Straume.

Hun er optimist og håper å kunne åpne til sommersesongen 2010.

Både rus og prostitusjon

Både Straume og byråd Christine Meyer er opptatt av unngå stimatisering av de som skal være tilknyttet prosjektet.

— Det er ikke klare skillelinjer mellom rus og prostitusjon, sier Straume.

— Dette handler om mennesker som sliter, og som vi prøver å hjelpe, sier helsebyråden.

Hun vil ikke gi løfter om fortsatt støtte i årene fremover.

— Nå må vi se hvordan dette går. Så får vi ta en diskusjon hvert år rundt hvor mye støtte kommunen skal gi, sier Meyer.