— Jeg mener mannen ble utsatt for grovt tyveri og er sterkt uenig med dommen. Dommen ankes imidlertid ikke, dette på grunn av bevisenes tilling og prosessøkonomiske hensyn, sier Helge Vigerust, politijurist i Hordaland politidistrikt.

Politiadvokat Helge Vigerust.
Vegar Valde

Ukjente for politiet

Det var natt til lørdag 8. juni en bergenser satt i busskuret ved Torget klokken 03.45. Han hadde vært på fest og var på vei hjem. Forbi ham kom fire rumenske kvinner i alderen 21 til 45 år. Ifølge en dom fra Bergen tingrett skal to av dem være prostituerte. Samtlige oppgir at de tigger, noen selger også blomster. Ingen av dem er kjent for politiet.

Kvinnene og mannen kom i snakk. Minst to av dem begynte å ta på ham. I retten fortalte de at de tok på ham og spurte om han ville ha sex med dem. Ifølge de to prostiuerte, en 36-åring og en 21-åring, ville mannen dette. De fortalte at de ble enige om at han skulle betale 500 kroner, men mannen ville ikke ta frem pengene i tilfelle politiet kunne komme forbi og oppdage det.

— Bør reagere høylydt

De to kvinnene skulle derfor ta penger ut av lommen hans, fortalte de i retten.

Selv benektet mannen at det ble snakket om sex, ifølge dommen.

— Dersom man kommer opp i en situasjon som denne mannen, bør man reagere høylydt, slik at omgivelsene forstår at man ikke ønsker å kjøpe sex. Det er bortimot håpløst å kunne bevise at man ikke ville inngå en handel når det ikke er vitner til stede, sier Vigerust.

Han mener de fire kvinnene opptrådte i fellesskap.

Trakk mannen i klærne

En mann som kom forbi reagerte på situasjonen og fulgte med hva som skjedde. I retten fortalte han at han så bergenseren sitte i busskuret med en kvinne ved siden av. To av de andre sto like foran ham. Den fjerde sto utenfor busskuret, og vitnet mente at hun holdt vakt.

I retten fortalte han at to av kvinnene trakk mannen i klærne og strøk ham over låret. Han hørte ikke hva som ble sagt og så heller ikke at penger forsvant fra mannen.

Han oppfattet det slik at kvinnene var lommetyver og gikk bort til busskuret og ba bergenseren passe på.

Ikke sett noe straffbart

Kvinnene begynte å gå fra stedet, og bergenseren sa at han manglet penger. Vitnet henvendte seg til kvinnene, og en av dem ga tilbake 300 kroner til bergenseren.

En politipatrulje kom forbi og ble stanset. Kvinnene ble tatt inn til politistasjonen. De satt 14 dager i varetekt.

Ifølge dommen fra tingretten kan det ikke utelukkes at kvinnene snakker sant. Retten viser blant annet til at bergenseren ikke husker alt som skjedde, samt at det han forteller står i sterk motsetning til det kvinnene har opplyst. Ifølge dommen er hans forklaring også delvis i strid med det vitnet som kom til forteller. Han har ikke sett noe straffbart finne sted, men antok bare at kvinnene var lommetyver.

Retten legger til grunn at minst 300 kroner ble tatt fra mannens lomme, men kan ikke utelukke at det skjedde med hans samtykke.

Fornøyd forsvarer

Tre av kvinnene har adresse i Bergen mens den fjerde er uten fast bopel.

— Jeg prosederte på at det var sprikende forklaringer, og tvilen skal komme tiltalte til gode. Det gjorde det i denne dommen, og jeg er svært fornøyd med den, sier Kent Fredriksen, forsvarer for en av kvinnene.

Fredrik Verling, Gisle Didriksen og Kaj Wigum var forsvarere for de tre andre. Det har ikke lyktes BT å oppnå kontakt med dem.

Saken har vært behandlet i flere rettsinstanser. Da kvinnene først ble varetektsfengslet, anket de tingrettens avgjørelse til Gulating lagmannsrett.

Der ble de løslatt. Politiadvokat Helge Vigerust anket den beslutningen til Høyesterett, men anken ble forkastet.

Nå er altså siste ord sagt i saken.