Det viser rapporten om Prosjekt Prostitusjon Innearena, PIA, som ble lagt frem i ettermiddag. Den har gitt kommunen ny informasjon om prostitusjon som foregår innendørs, i leiligheter og på hotellrom i Bergen.

— Det har vært et spennende og utfordrende arbeid, sier prosjektleder Jannicke Waage.

Den største utfordringen har vært å få de prostituerte kvinnene over i andre jobber. Det skyldes at mange av dem ikke har norske rettigheter. De har kommet til landet på samme måte som vanlige turister og kan derfor ikke hjelpes til annet arbeid gjennom Nav. En annen utfordring er at kvinnene i større grad flytter fra land til land.

— Mange har økonomiske forpliktelser og skylder på finanskrisen og dårlig inntjening, sier Waage.

Trenger lovendring for å hjelpe

De utenlandske kvinnene snakker lite norsk og har lite kunnskap om det norske hjelpeapparatet.

— Prosjektet har vist at de prostituerte i stor grad lever på siden av samfunnet og det er bekymringsfullt, sier helsebyråd Christine B. Meyer, som var til stede da resultatet av prosjekt PIA ble presentert.

PIA har hatt som mål å øke de prostituerte kvinnenes norskkunnskaper og hvilke hjelpetiltak som finnes.

Det som har vært mest vellykket har vært å ansette kvinner som selv har erfaring med prostitusjon, som formidlere av rettigheter og helsetilbud til kvinnene.

— Bergen kommune har allerede et lavterskeltilbud med utdanning innenfor helsefag, som er lønnet. I tiden som kommer vil behovet for flere hender i omsorgssektoren bare øke. Her kan vi hjelpe noen av kvinnene over i annet arbeid. Spørsmålet er bare om inntekten blir høy nok for dem, for mange har økonomiske forpliktelser og barn de skal forsørge, sier helsebyråden.

Dette tilbudet vil bare gjelde for dem som har norske rettigheter.

Vet ikke hvor mange

Utekontakten i Bergen kommune har de siste to årene kontaktet prostituerte ved hjelp av deres egne sex-annonser i media.

— Helse er et ufarlig tema og er lett å bruke i kontakten med disse kvinnene, sier prosjektleder Jannicke Waage.

En tidligere kartlegging fra 2006, viste at det er 250-400 prostituerte kvinner i Bergen. Den største gruppen er thailandske, mens andre er østeuropeiske, afrikanske eller norske-og vesteuropeiske. De norske kvinnene som driver prostitusjon er ikke interessert i hjelp fra Utekontakten eller hjelpeapparatet.

PIA har ikke kartlagt hvor mange som driver prostitusjon innendørs i Bergen i 2010.

- Synes du det er problematisk at det ikke er kartlagt hvor mange prostituerte dette faktisk gjelder?

— Ja, men samtidig er dette et veldig krevende marked. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å kartlegge og synes de har gjort en god jobb med prosjektet, sier Meyer.

Avdelingsleder for Utekontaktens avdeling for rus og prostitusjon, Astrid Gerdts, håper at byråden vil lese rapporten med et åpent sinn og ta videre det som er mulig å gjøre noe med. Hun synes ikke det er problematisk at de ikke vet hvor mange som trenger hjelpen.

— Som hjelpeinstans bruker vi ressurser på å nå ut med informasjon og hjelpe flest mulig. Det er det viktigste for oss, sier Gerdts.