• Dessverre er dette noe vi har fryktet ville skje. De prostituertes hverdag blir stadig mer preget av vold, sier leder for Utekontakten i Bergen, Else Kristin Utne Berg. Utekontakten har et eget team som jobber i prostitusjonsmiljøet. På varmestuen har de gateprostituerte kvinnene i Bergen blant annet en egen oppslagstavle hvor de advarer hverandre mot voldelige kunder.- Vold er et ganske hyppig samtaletema blant de prostituerte, og de prøver å ta sine forholdsregler. Disse kvinnene lever et ganske utsatt liv. De opplever ofte trusler, og både fysisk og psykisk vold og frihetsberøvelse forekommer, sier Utne Berg. Hun uttrykker bekymring for hvordan miljøet nå vil reagere på nyheten om at en blant dem er drept.

Utekontakten har et eget team som jobber i prostitusjonsmiljøet. På varmestuen har de gateprostituerte kvinnene i Bergen blant annet en egen oppslagstavle hvor de advarer hverandre mot voldelige kunder.

— Vold er et ganske hyppig samtaletema blant de prostituerte, og de prøver å ta sine forholdsregler. Disse kvinnene lever et ganske utsatt liv. De opplever ofte trusler, og både fysisk og psykisk vold og frihetsberøvelse forekommer, sier Utne Berg. Hun uttrykker bekymring for hvordan miljøet nå vil reagere på nyheten om at en blant dem er drept.