Det hele blir som det var i fjor — i hvert fall nesten. Folk som kjenner rutene, kan finne sin vanlige plass, folk som ikke kjenner rutene, kan finne dem i 17. mai-programmet.

Rettere sagt: Det hele blir nesten som det var i fjor. Veiarbeidsfolkene har stått truttig på og har ryddet gateløp og fortau så godt som mulig, så fremkommelig blir det nok. Men det er trangt i gaten - selve gateløpet er blitt smalere til fordel for brede fortau.

Dette skaper litt problemer når Hovedprosesjonen og Flaggtoget skal passere hverandre. Derfor blir det satt opp gjerder slik at prosesjonene kan bruke litt av fortauene, og det håper de publikum respekterer.

Ekstra trangt er det blitt mellom Svaneapoteket og Beyer. På Beyer-siden ruver både et sykkelstativ med reklamepaneler og en ganske drustelig «innramming» av treet der. Skal to prosesjoner passere hverandre her, må noe gjøres. Og det som gjøres, er at hjørnet rundt Svaneapoteket blir helt sperret for publikum. De kan stå bortover Strandgaten og oppover Christian Michelsens gate, men ikke foran apotekets hovedinngang. Det er bare å venne seg til det med én gang - både sykkelstativ og tre er formodentlig kommet for å bli 364 dager i året pluss 17. mai.

HJØRNET SPERRES: Skal Hovedprosesjonen og Flaggtoget klare å passere hverandre rundt Svaneapoteket, må hele fortauet foran apotekets hovedinngang sperres av.
FOTO: ØRJAN DEISZ