I går satt to varetektsfanger på sjette døgnet i arrest i kjelleren på politihuset i Bergen sentrum. Én fange hadde sittet i fire døgn, to andre i tre døgn.

Regelen er at de skal få plass i fengsel innen 24 timer.

– Situasjonen er mildt sagt uheldig. I verste fall må vi løslate fanger som blir sittende lenge i politiarrest, sier Gunnar Fløystad, leder for retts— og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

Sender fanger landet rundt I går ba han Kriminalomsorgen om et møte om den kritiske varetektssituasjonen.

– Problemene har vart noen uker, og toppet seg i helgen, sier Fløystad.

Plassmangelen har allerede fått konsekvenser. I en sak som nå har topp prioritet for bergenspolitiet – narkoselgende asylsøkere i Nygårdsparken – har politiet måttet sende pågrepne til fengsler i ulike deler av landet – blant annet Ålesund, Molde og Stavanger. Transporten betaler Hordaland politidistrikt, i form av flybilletter og vakter som må følge fangene på reisen.

– Svært uheldig, både for etterforskning og pengebruk, sier Rudolf Christoffersen, politiadvokaten som har ansvaret for de fleste asylsøkersakene.

Tolketrøbbel

Neste uke må han reise til Stavanger for å få forlenget varetektsperioden for fire av asylsøkerne som er narkotatt i Bergen. I tillegg må etterforskerne i saken dra Sør-Norge rundt for å foreta avhør.

– Her mistenker vi at vi står overfor et organisert narkonettverk. Da er det svært fortvilende å ha de siktede i saken spredt på denne måten. I tillegg risikerer vi å måtte løslate personer som er ulovlig i Norge og driver med narkotikasalg, sier Christoffersen.

I asylsøkersakene, som for en stor del omhandler afrikanere, ser Christoffersen for seg enda en fordyrende konsekvens av varetektsmangelen: I fengsler på mindre steder er det dårlig tilgang på tolker.

– Da må vi i så fall ta med oss tolker fra Bergen, både i fengslingsmøter og avhør.

Skjønner ikke For Kriminalomsorgen kommer varetektsmangelen helt uventet.

– Hvorfor dette kommer nå, vet jeg rett og slett ikke. Jeg kan bare konstatere at det for øyeblikket er veldig fullt i alle fengslene i vår region, sier Per Sigurd Våge, direktør for Kriminalomsorgen i region Vest.

Han legger ikke skjul på at avvikling av soningskøen har hatt topp prioritet den siste tiden – i tråd med signaler fra øverste hold. Men Kriminalomsorgen har likevel i lang tid klart å tilby nok varetektsplasser til politiets fanger.

– Å finne plass til varetektsfanger har vært et ikke-problem, i hvert fall det siste året. Det er ikke så kjekt å stå i denne situasjonen på ny, innrømmer Våge.

Dobbelt problem Påtaleleder Gunnar Fløystad sier varetektsmangelen betyr et dobbelt problem: For det første må det fortløpende vurderes hvor lenge det er forsvarlig å holde siktede i politiarrest. For det andre gir opphold i politiarrest ekstra fradrag i varetekten.

– Dermed kan varetektsperioden i omtrent være utløpt når fangene overføres til fengsel. I asylsøkersakene betyr det at det knapt er tid igjen til eventuelt å få dem sendt ut av landet, forklarer Fløystad.

OPPGITT: – Situasjonen er mildt sagt uheldig, sier Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.
Paul Sigve Amundsen (Arkivfoto)