Brannvesenet fikk meldingen klokken 14.01.

— Det var en flaske med propan som ble dumpet i en skrapkontainer. Det viste seg at det lekket propan fra den, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonsdirektør i BIR.

— Vi rykket ut med en bil for å få kontroll over situasjonen. Klokken 14.46 ble det meldt at det var luftet ut, slik at våre folk returnerte, opplyser Stig Tetler, underbrannmester ved alarmsentralen i Bergen brannvesen.

- Er dette farlig?

Propan er tyngre enn luft. Det legger seg langs bakken, og dersom det antennes, kan det være eksplosivt. Så ja, det er farlig, sier Tetler.

— Den ene delen av gjenvinningsstasjonen ble stengt. Det førte til noe forsinkelser for våre kunder, sier Mette Nygård Havre.

På gjenvinngsstasjonene til BIR kan du levere avfall som ikke skal, og ikke går, i restavfallsbeholderen eller containeren hjemme.

— Noen har nok levert propanflasken til tross for at det fortsatt var gass i den, sier Nygård Havre.