Brannfolk og politi rykket ut da uhellet skjedde ved 15-tiden.

Heldigvis viste det seg raskt at det ikke var noen lekkasje eller eksplosjonsfare. Veien kunne åpnes igjen etter få minutter.

Politiet betegner hendelsen som bagatellmessig.

Uhellet skjedde like ved avkjørselen til Drotningsvik.