— Jeg har ikke snakket med dem personlig, men jeg vet at de er glade. Representanter fra flyselskapet tar seg nå av dem, sier forsvarer Helge Wesenberg.

Ukrainerne ble i går løslatt etter å ha tilbrakt mer enn tre uker bak murene. De ble innlosjert på et hotell i Bergen, og skal i løpet av dagen reise hjem til familiene sine i Ukraina.

Bare kapteinen av det enorme Antonov-flyet sitter fremdeles i Bergen fengsel. Blodprøver avdekket at han hadde 0,8 i promille etter at flyet skulle tatt av fra Flesland den 8. januar.

Over 1,1 i promille Gulating lagmannsrett behandlet fengslingsspørsmålet på nytt etter krav fra Høyesteretts kjæremålsutvalg. Retten kom denne gangen til at det ville være et uforholdsmessig inngrep å holde teknikerne fengslet, både av hensyn til bevisene i saken og personlige forhold.

Retten la vekt på at teknikerne normalt ikke har oppgaver under flygning. Ifølge luftfartsloven er det straffbart for flymannskap å gjøre tjenester om bord med mer enn 0,2 i promille Det er usikkert om bakkepersonell omfattes av dette.

— Vi er veldig fornøyd med at de er løslatt. Jeg er av den oppfatning at det ikke har vært fengslingsgrunnlag for de to i det hele tatt, sier forsvarer Helge Wesenberg.

De to teknikerne har som oppgave å forberede flyet før avgang. Den ene ukraineren har forklart at han er «ansvarlig for alle innretninger i flyet som får flyet til å holde seg flygende».

Blodprøvene, som ble tatt da flyet skulle ha vært på vei til Aserbajdsjan, viste at de hadde en promille på henholdsvis 1,16 og 1,18.

Tror de slipper straff Gulating lagmannsrett understreker at det fremdeles er skjellig grunn til å mistenke de to 39-åringene for brudd på luftfartsloven.

Flymannskapets forsvarer tviler likevel på at det i det hele tatt blir tatt ut tiltale mot de to teknikerne.

— Dette er bakkepersonell som ikke er medlem av flybesetningen, men som må tas med til en del destinasjoner fordi flyet er helt unikt. Om bord på flyet er de passasjerer, sier Helge Wesenberg og viser til at vi ikke har noen rettspraksis på saker som gjelder teknisk mannskap i Norge.

Aktor Trygve Ritland vil ikke uttale seg om saken, og viser bare til kjennelsen.

Tirsdag i neste uke skal Bergen tingrett ta stilling til om kapteinen fortsatt skal sitte fengslet.