Mannen blåste til 0,7 og erkjente forholdet. Den britiske mannen kom rett fra Flesland, hvor han hadde hadde leid seg bil umiddelbart etter flyturen. Problemet var bare at han hadde unnet seg litt drikkevarer til maten. Mannens førerkort er tatt i forvaring av politiet. Det betyr at briten får kjøreforbud i Norge, men at han får førerkortet tilbake når han forlater landet. I tillegg venter en følbar bot.