TORE SEVHEIM JAN STIAN VOLD

Sjøpåtalemyndigheten i Sverige er overrasket over straffen.

— 5000? Det var billig, og det hadde han ikke kommet unna med i Sverige. Det høres ut som et eventyr. Slike tilfeller er ikke til å leke med, sier jurist Thomas Hageman.

I Sverige blir tilfeller med over 1,0 i promille vurdert som grove tilfeller med en strafferamme på inntil to års fengsel. Juristen forklarer at en måneds fengsel ofte er minimumsstraffen for promilleføring av større fartøy til sjøs. Strafferammen for grove tilfeller er to år i Sverige.

— I et så alvorlig tilfelle måtte en ha plusset på et par måneder. Jeg synes 3-4 måneders fengsel høres rimelig ut, sier Hageman.

— En slik straff skulle bare mangle. Denne strafferammen burde vi hatt i Norge også, sier lensmann Einar Vatne i Lindås og Meland lensmannskontor.

Straffet ut fra inntekt

Det var losen om bord på oljetankeren, på vei til Mongstad, som skjønte at den russiske kapteinen var beruset. Ansatte ved Trafikksentralen på Fedje alarmerte politiet ved 20.30-tiden, og mannskaper fra Lindås og Meland lensmannskontor pågrep kapteinen og fraktet ham til Bergen for utåndingsprøve.

— Resultatet av prøven viser en promille på rundt 2,02, sier lensmann Vatne.

Han sier at kapteinen fikk en bot på 5000 kroner, som han vedtok på stedet, og at den 50 år gamle russeren nå er løslatt.

Politiet opplyser at straffen ble målt ut fra kapteinens inntekt, men Vatne synes det er helt urimelig at kapteiner med over 1, 0 i promille skal kunne føre store tankskip.

Beruselse uakseptabelt

— Det er flere tusen anløp til Mongstad hvert år. Det er uakseptabelt at skippere kan være beruset, og det burde vært like strenge straffer til vanns som på land, sier han.

Ordensforstyrrelse i upåvirket tilstand og fartsovertredelser på veien kan gi like stor straff som det kapteinen fikk. Lensmannen synes det hele er et paradoks.

— Det er nok en ting mange ikke vil forstå seg på, sier Einar Vatne.

Straffeloven i Norge har ingen fast promillegrense for føring av større skip, men domstolene har 1,5 i promille som et veiledende nivå, opplyser Justisdepartementet. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år.

Ny lov vedtatt

Stortinget har allerede vedtatt strengere lover for større skip. Promillegrensen er satt til 0,2 for personer som utøver oppgaver med vesentlig betydning for sikkerheten om bord. Den nye loven innebærer også forbud mot nyting av alkohol åtte timer før tjenesten begynner.

— Loven har ikke trådt i kraft enda, og når det skjer kan vi ikke si noe om, sier Ingeborg Olebakk i Justisdepartementet.

Lensmannen i Lindås og Meland er bekymret for sikkerheten.

— En bør iverksette loven før det går galt, sier Einar Vatne.

Kaptein satt på land

Lensmannen forteller at kapteinen nå er satt på land av rederiet. Tankskipet lå da fremdeles for anker ved Fonnesflaket - i påvente av at en ny kaptein skulle dukke opp. I følge Vatne skulle han være på plass i løpet av ettermiddagen i går.