Da 20,7 prosent av stemmene var opptalt, hvorav de fleste var forhåndsstemmer, fortalte prognosen at SV ville ligge an til å miste to av sine elleve mandater dersom det var stortingsvalg, mens Arbeiderpartiet ville miste tre av sine 64. Med ett nytt mandat for Senterpartiet ville de rødgrønne regjeringspartiene i så fall ende med 82 til sammen.

Høyre gjør et godt valg både i forhold til forrige fylkestingsvalg og stortingsvalget for to år siden. Partiet ligger ifølge prognosen an til å få vel 25 prosent av stemmene, mens Fremskrittspartiet får kraftig redusert oppslutning i forhold til de to siste valgene. Om det var stortingsvalg i år, ville Høyre ifølge prognosen ligge an til å vinne elleve nye mandater, mens Fremskrittspartiet ville tape 13 mandater.

Venstre ligger an til å øke sin oppslutning til 5,5 prosent, noe som ved et stortingsvalg ville gi utjevningsmandater nok til å øke partiets representasjon fra to til ni mandater. Kristelig Folkeparti ville ifølge prognosen miste ett av sine ti mandater.

Slår prognosen til, ville borgerlig fløy få 87 mandater i et tenkt stortingsvalg.

Mandatfordeling: A 61 (-3), SV 9 (-2), Sp 12 (+1), H 41 (+11), Frp 28 (-13), KrF 9 (-1), V 9 (+7).