Da 33,4 prosent av stemmene var opptelt, hvorav mange var forhåndsstemmer, fortalte prognosen at SV ville ligge an til å miste tre av sine elleve mandater dersom det var stortingsvalg, mens Arbeiderpartiet ville miste to av sine 64. Med uendret representasjon for Senterpartiet ville de rødgrønne regjeringspartiene i så fall ende med 81 til sammen.

Høyre gjør et av sine beste valg. Partiet ligger ifølge prognosen an til å få 27,5 prosent av stemmene, mens Fremskrittspartiet får kraftig redusert oppslutning. Om det var stortingsvalg i år, ville Høyre ifølge prognosen ligge an til å vinne 18 nye mandater, mens Fremskrittspartiet ville tape 21 mandater og få stortingsgruppen halvert.

Venstre ligger an til å øke sin oppslutning til 5,7 prosent, noe som ved et stortingsvalg ville gi utjevningsmandater nok til å øke partiets representasjon fra to til ti mandater. Kristelig Folkeparti ville ifølge prognosen beholde sine ti mandater.

Slår prognosen til, ville borgerlig fløy få 88 mandater i et tenkt stortingsvalg.

Mandatfordeling: Ap 62 (-2), SV 8 (-3), Sp 11, H 48 (+18), Frp 20 (-21), KrF 10, V 10 (+8).