Klagen har sammenheng med deres kritiske utspill i mediene mot Haukeland-legenes opptreden i Kristina-saken.

Hordaland legeforening mener de to professorene grovt har fornærmet legene som forsøkte å redde den fire år gamle jenten etter at hun ble rammet av raset ved Hatlestad Terrasse i fjor høst.

— Jeg er rystet over hvordan de to har uttalt seg til mediene uten at de kan ha hatt kunnskap om barnets tilstand eller behandlingen som ble gitt, sier lederen i foreningen, Gunnar Ramstad til Bergens Tidende.

Fagbladet Dagens Medisin omtaler klagesaken i dag.

Nedlatende og fordømmende

— De to har oppført seg både nedlatende, fordømmende og nærmest injurierende, sier Ramstad.

Det er svært sjelden Legeforeningen åpent kritiserer kolleger for å være ukollegiale. Selv kan ikke Ramstad huske at liknende saker noen gang er blitt behandlet i Hordaland legeforening.

— Men vi ser på dette som en svært alvorlig sak som det var umulig for oss ikke å ta opp, sier han.

Sår tvil om motiver

Ramstad mener uttalelsene til de to professorene er egnet til å så tvil om den faglige dyktigheten og også motivene til Haukeland-legenes beslutninger i behandlingen av barnet.

Hordaland legeforening er også sterkt kritisk til at Solbakk og Bratlid uttalte seg til media uten å ta kontakt med sine involverte kolleger på Haukeland Universitetssykehus for å søke informasjon om behandlingen Kristina hadde fått.

— Professor Solbakk uttalte blant annet at legene på Haukeland ville koble Kristina fra respiratoren fordi det ble for dyrt for sykehuset å fortsette behandlingen.

— Dette er en grov fornærmelse overfor kolleger som i mange måneder hadde forsøkt å redde Kristinas liv, sier Ramstad.

— Jeg er rystet over den ukollegiale oppførselen de to har vist, sier Ramstad.

Skyter fra hoften

Han peker på at Kristina-saken var en svært kompleks sak hvor det var nødvendig å ta beslutninger tilknyttet svært vanskelige kliniske spørsmål.

— Det er også kjent at de involverte legene ikke fikk lov til å uttale seg til mediene av far. Med dette perspektivet som bakteppe, er det spesielt trist å se kolleger fremstå som om de skyter fra hoften, sier han.

Ramstad mener at pressens fremstilling av saken fremsto som ensidig og unyansert fordi sykehuset og legene var bundet av taushetsplikten.

Hordaland legeforening har ikke tatt stilling til hvilke sanksjoner som bør settes i verk mot de to professorene.

— For oss er det nå viktigst å få belyst også disse sidene ved Kristina-saken, sier Ramstad.

Andrea Gjestvang, VG
Knut Strand