— På vårt institutt ser vi allerede en klar tendens til at studentene jukser mer, sier Lægreid. Han er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Der ligger en fare i systemet for at det jukses, at man senker kravene og får strategisk rapportering. Man rapporterer det som er til fordel for seg selv. Kvantiteten blir viktigere enn kvaliteten, sier Lægreid, og hevder at objektivitet i denne sammenheng er en myte.

New Public Management

Lægreid er kanskje landets fremste ekspert på teorien «New Public Management», som ligger til grunn for endringene i utdanningssystemet gjennom den såkalte Kvalitetsreformen. Hovedhypotesen er at marked og ledelse skal føre til mer effektivitet, underforstått at det ikke skal ha negativ effekt på kvaliteten.

I går fortalte BT at UiB på årets budsjett har tjent 25 millioner kroner på grunn av at flere studenter har stått på eksamen. Samlet har institusjonene for høyere utdanning i Hordaland og Sogn og Fjordane fått 49 millioner kroner i belønning på årets budsjett fordi flere besto eksamen.

Strykprosenten ved UiB har gått ned fra 14,0 til 10,4 prosent fra 2000 til 2003. Samlet får norske utdanningsinstitusjoner 200 millioner kroner i belønning fra staten i år fordi de har produsert flere studiepoeng.

Også studentene belønnes for å stå. Stryker de, mister de stipendet.

- Økt juksing

Teoriene i New Public Management har gått som en strømning over Europa. Kvalitetsreformen er et resultat av en felles europeisk prosess for å endre utdanningssystemet.

Rolf Rønning, professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer, er en annen ekspert på teorien.

— Ideene kan egne seg på enkelte områder. For eksempel for snøpløying. Men når det kommer til eldreomsorg og utdanning, vil jeg si de er uegnet, sier han, og viser til undersøkelser som forteller om økt juksing med økt konkurranseutsetting.

— I grunnskolen snakkes det om å lage rating for å gjøre skolen mer brukervennlig. Undersøkelser fra England viser at lærerne hjelper elevene å jukse. På den måten får skolen høyere rating. Det blir en form for kappløp til bunnen. Klart at dette innbyr til juks, mener Rønning.

Ved UiB ble det sist semester avslørt at en veileder ved juridisk fakultet aktivt hadde gått inn og hjulpet studentene med eksamensoppgaver.

- Barn av nyliberalismen

— Dette er et barn av nyliberalismen, sier Rønning. Han forteller at New Zealand er det landet som er kommet lengst med å sette ideene bak New Public Management ut i livet.

— Men der er de nå i ferd med å slå kontra, sier han.

Rønning mener at Norge før var et nølende reformland, men at dagens regjering virkelig har satt handling bak ideene.

— Også Stoltenberg-regjeringen hadde innslag av denne tankegangen. Dagens regjering har vist seg veldig handlingsbevisst, mener Rønning.

FRYKTER FOR KVALITETEN: - Der ligger en fare i systemet for at man rapporterer det som er til fordel for seg selv. Kvantitet blir viktigere enn kvalitet, sier professor Per Lægreid, ekspert på «New Public Management»-teorien som ligger til grunn for Kvalitetsreformen.<br/>Foto: EIRIK BREKKE