• En miljøavgift på cruiseskipene som trafikkerer langs norskekysten bør vurderes, mener forskningsleder Karl Georg Høyer.

Høyer er professor i teknologi og miljø, og forskningsleder for Miljøgruppen ved Vestlandsforskning i Sogndal. Han mener det bør stilles langt strengere miljøkrav til cruisetrafikken.

— Båttransporten og særlig disse store cruiseskipene har kommet nokså lettvint unna fokuset på miljø, sier Karl Georg Høyer.

Internasjonalt, særlig i Frankrike, diskuteres det om en egen miljøavgift bør legges på internasjonale flyreiser. Bakgrunnen er det globale miljøødeleggelsene som følger av utslippene fra flytrafikken. Tanken er at pengene skal gå til fattige land.

— Vi burde tenke på noe liknende på den landsoverskridende cruisetrafikken. Det kan for eksempel innføres et særavgiftsregime. Brukerne av cruiseskipene burde være betalingsdyktige nok til det, sier professoren.

Ifølge Høyer scorer cruiseskipene svært høyt på en rekke forurensingskriterier, deriblant energiforbruk, utslipp av klimagasser og utslipp av gasser lokalt.

— Begrepet bærekraftig turisme er meningsløst om vi ikke retter oppmerksomheten som ligger i denne typen reiser, sier Karl Georg Høyer.

Han mener det ville være langt bedre om større deler av turismen ble kanalisert inn i mer miljøvennlige reiseformer som tog og turistbusser.