— Jeg har innkalt byggesaksavdelingen og de som er involvert i saken og gått gjennom hvilke virkemidler vi har. Avdelingen har en egen tilsynsgruppe, den vil bli koblet inn i saken, lover Iversen.

I går avdekket Bergens Tidende at Jansens Rederi AS har lurt byggesaksavdelingen og laget hybelhus i Wolfs gate 2a i strid med reguleringsbestemmelsene. Huseier lovet å leie ut til barnerike familier, men har i stedet fylt huset opp med studenter og svensker på kurs i Bergen.

Loven lite egnet

Men selv om huseier bryter med reguleringsbestemmelsene, er det ikke sikkert at kommunen kan gjøre stort. For i vedtaket er det ikke stilt krav om at rommene i huset ikke skal leies ut som hybler.

— Plan og bygningsloven er et dårlig boligpolitisk verktøy. I loven forholder man seg til at planløsninger og hva boligen skal brukes til er greit. Hvem som faktisk bor der er ikke like lett å ordne opp i, sier Iversen.

Problemet er at den enkelte etasje i Wolfs gate 2a er innredet som leilighet, i tråd med huseiers søknad. At han så i ettertid velger å leie ut enkeltrom i leiligheten til studenter, kan ikke uten videre stoppes.

— Vi kan ikke gå inn og lette på dynene i hvert enkelt rom og se hvem som bor der. Juridisk sett har vi et lite hull i systemet som gjør at vi må se nøyere på hvilke tillatelser vi gir, sier byråden.

Vanskelig å stoppe

— Betyr det at huseier kan skrive til byggesaksavdelingen at han skal leie ut til barnefamilier, og så i strid med reguleringsbestemmelsene leie ut rommene ett for ett, uten at kommunen kan stoppe det?

— Tillatelsene må baseres på ting vi kan håndtere via plan- og bygningsloven. En løsning er å gå mye mer detaljert til verks når vi vurderer ombyggingsarbeidet. Men dette må veies opp mot ønsket om at det skal være relativt lettvint å få bygd om.

— Det betyr at kommunedelplanens bestemmelser som begrenser for hybelhus i dette området ikke kan håndheves?

— Vi må ta tak i det du kalte løfter. I byggesaksbehandlingen må vi være klare på at vi jobber med det som man i ettertid har hjemmel for å overprøve. Vi må sikre at formålet er detaljert beskrevet i en plan, og i tillatelsen må vi sikre oss mer juridisk, ikke bare gjennom en alminnelig uttalelse i sakspapiret.

HYBELHUS: Halvparten av dette huset på Møhlenpris fungerer i praksis som hybelhus, i strid med bestemmelsene i kommunedelplanen for området.