Forviklingene og problemene med og rundt fergesambandet Fedje — Sævrøy sto i kø. Forsinkelser i leveringen og tekniske problemer gjorde at fergen ble satt i drift i påsken 2002, nesten et år etter planen. I tiden som fulgte, oppsto det tekniske problemer med driften av skipet.

Etter at fergen var kommet i drift, innså man at innløpet til fergehavnen på Fedje var for trang for den store fergen. I dårlig vær med grov sjø - som det ofte kan være på Fedje i vinterhalvåret - mente man at det kunne bli vanskelig å manøvrere den store fergen i det trange innløpet til Fedje.

Kystverket laget derfor planer om å sprenge vekk en undersjøisk fjellnabb for å gi fergen mer plass. En reserveferge ble satt inn på strekningen sist vinter, og «Fedjefjord» ble fortøyd ved kai på Steinestø.

Sprengningen på Fedje skulle starte i november i fjor. Men syk fisk i et oppdrettsanlegg like ved satte så en stopper for sprengningsarbeidet. Til Bergens Tidende forklarte avdelingssjef Arnold Jacobsen i Kystverkets 2. distrikt at oppdrettsfirmaet Seanor Salmon hadde laks for 10 - 15 millioner kroner gående i merder på to steder bak øyene Lepsøy og Skarvøy. Dette lå en knapp kilometer fra der sprengningsarbeidet skulle foretas. Fisken hadde vært syk, og hadde svekket motstandskraft. Frykt for at sprengning - eller flytting av merdene - skulle drepe fisk, gjorde at Kystverket bestemte seg for å vente med sprengningen.

Jacobsen forteller nå at oppdrettsfisken ennå ikke er slaktet. Det skjer trolig først ut på vårparten en gang. Sprengningsarbeidet - som det er bevilget penger til - vil altså ikke bli utført før da.

I mellomtiden kommer HSD til å la «Fedjefjord» gå i ruten. Konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt i HSD, Arild Sondre Sekse, forteller til Bergens Tidende at rederiet har bestemt å bruke fergen i vinter før utvidelsen av innseilingen til Fedje er en realitet.

— Feilene som skapte de tekniske problemene med «Fedjefjord» er funnet og utbedret. Nå er både passasjerene og vi godt fornøyd med skipet. Mannskapene på fergen har i løpet av det siste året prøvd ut hvordan de skal manøvrere fartøyet. Og de har fått trening i å mestre innseilingen til Fedje. Selskapet føler seg trygg på at skip og mannskap vil mestre forholdene også i dårlig vær. Blir været ekstremt dårlig med sterk vind og grov sjø ved Fedje, kommer vi til å innstille driften, sier Arild Sondre Sekse.