Broene er gamle og smale og ikke på noen måte dimensjonert for dagens trafikk. Tungtransport, økt trafikk og salt får armeringene til å ruste. Dermed forvitrer og smuldrer betongen i stykker.

– Dette er såkalte «myke» broer som ikke lenger bygges, sier senioringeiør Einar Noremark i Statens vegvesen.

De tre broene er Strøno bro, Tofterøybrua og Herdlesundbroen. På den første har Statens vegvesen allerede foretatt nye utbedringer. På Tofterøybrua startet arbeidet nylig, mens det bare er et tidsspørsmål før tilsvarende arbeid også må utføres på broen nord på Askøy.

Bekymring i Sund

– Utviklingen bekymrer oss. Før eller senere må det gjøres noe mer drastisk med Tofterøybrua, sier fungerende Sund-ordfører Harald Nordstrand (Sp).

Allerede i 2002 fryktet ordfører Albrigt Sangolt at manglende vedlikehold ville stenge broen. Bevilgningen fra Hordaland fylkeskommune ble redningen. Ellers ville det trolig ikke vært noen annen utvei enn å gjenopprette fergeforbindelsen over det smale sundet.

– Heldigvis er broen fortsatt åpen, men vi i Sund trenger penger både til denne broforbindelsen og andre veiprosjekt, sier Harald Nordstrand.

De tre problembroene er bygget på samme konsept. Strøno bro var ferdig i 1965, broen over Herdlesundet i 1969. Tofterøybrua ble tatt i bruk i 1975, der er problemene likevel størst. Hengespennet har store mengder klorider i seg, noe som fører til at armeringen ruster.

– Arbeidet som ble utført for få år siden, har ikke vært bortkastet. På hengespennet har ikke den valgte metoden vært effektiv. På viaduktene har den fungert, sier senioringeniør Einar Noremark i Statens vegvesen.

Spleiselag

Vegvesenet og entreprenøren har inngått et spleiselag på de nye arbeidene som nå blir utført. Det forelå to alternativer.

– Vi kunne ha fjernet all betongen og lagt ny. Da måtte broene stenges over en lengre periode, noe som ville ha vært problematisk. Derfor har vi valgt å gi armeringen en ny elektrokjemisk beskyttelse. Det skjer ved at det bores ned tett med anoder på betongdekket på hengespennet, forklarer Noremark.

Svakstrømmen som utvikles gjennom anodene, skal forhåpentlig hindre ytterligere rustdannelse på armeringen. Når anodene skal settes ned i selve veibanen, må broen stenges helt. Dette vil skje om natten.

Frykter broregning på mange milliarder Ti til tyve år

På lengre sikt er det nødvendig med mer omfattende tiltak, iallfall for Tofterøybrua og Strøno bro.

– Arbeidene vi nå utfører, vil gi broene en levetidsforlengelse på ti til tyve år, sier senioringeniør Noremark.

– Etter det vil det beste være å bygge nye broer. Vi er oppmerksomme på at de ikke er evigvarende, sier distriktsveisjef Olav Finne.

– Foreligger det konkrete planer?

– Ikke foreløpig. Både prosjektering og finansiering vil ta tid.

– Skyldes problemene dårlig planlegging da de ble bygget?

– Ingen kunne forutse en så stor trafikkøkning over dem, sier Finne.

Både på Tofterøybrua og Strøno bro ble det for noen år siden innført kjøretøybegrensninger. Fartsgrensen er nedsatt, og bare ett stort kjøretøy kan krysse broen om gangen.

– Broene er likevel trygge, understreker senioringeniør Einar Noremark.

Rune Berentsen