Lohne mener vervet kan bli problematisk hver gang det oppstår konflikter mellom Helse Bergen og Bergen kommune.

— Strand er kommunaldirektør for helse og sosial i Bergen og leder samtidig styret for alle de statlige sykehusene i Bergen. Det sier seg selv at det her kan oppstå konflikter, sier Lohne.

Det var det forrige byrådet som skriftlig aksepterte at Strand ble styreleder i Helse Bergen. Lohne mener det ikke var så lurt.

— For å ta et eksempel: Styret i Helse Bergen skal behandle et forslag om å legge ned Fanastøl. Det vil ikke være så enkelt for byråd Trude Drevland å henvende seg til styrelederen for å påvirke ham til å droppe en nedlegging. Det vil heller ikke være mulig å sette Strand til å utrede hvilke konsekvenser en slik nedlegging vil få for det psykiatriske hjelpetilbudet som Bergen kommune driver for ungdom.

Lohne ser for seg en rekke saker der det kan oppstå interessekonflikter mellom kommunen og Helse Bergen. Disse konfliktene har alle det til felles at de vil gjeld den kommunalavdeling Strand leder for Bergen kommune.

— Hvor hensiktsmessig er det å ha en kommunaldirektør som stadig vekk må tre til side, spør Lohne.

Byråd for helse og sosial, Trude Drevland sier til Bergens Tidende at dette er en sak som gjelder forholdet mellom henne og kommunaldirektør Finn Strand.

— Jeg har denne saken til kontinuerlig vurdering, sier hun.