Undersøkelsen tar for seg arbeidsmiljøet for lærere. Tilsynet vurderer inneklima og såkalte psykososiale forhold, forhold som går på organisering, samhandling og medbestemmelse. 370 skoler er med i undersøkelsen, som har pågått halvannet år. Nå jobbes det med en rapport.

— Det er ganske mange som har dårlige forhold. Fuktigheten på Vestlandet gjør at skolebygningene er utsatt for lekkasje. Det fører til helsefarlige soppangrep, sier inspektør Arvid Solberg i Arbeidstilsynet. Han har vært sentral i arbeidet med undersøkelsen.

— Vi har sett på forholdene til lærerne. Det er grunn til å tro at elevene har det verre, sier Solberg.

I vår fikk opplæringsloven et nytt kapittel som sier at skoleelever har lovfestet rett til godt inneklima.

Avdekker lovbrudd

Solberg viser til en statlig forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehager fra 1995.

— Innen 31. desember 1997 skulle samtlige skoler og barnehager være godkjent. Det skulle bety at vi kunne komme til duk og dekket bord. Men dette er ikke fulgt opp. Vi har avdekket brudd på helsetilsynets lovlighetsnivå. Generelt er ikke forskriftene fulgt opp, sier Arvid Solberg.

— Helsetilsynets grense for CO2 innendørs er 1000 ppm. Vi har måleresultater helt opp i 3000 ppm. Under slike forhold får du vondt i hodet, og føler deg elendig. Men det er ikke helsefarlig før ved 5000 ppm, sier Solberg.

Han er også kritisk til at det investeres i nye skolebygninger, uten at det følges opp med vedlikehold.

— Det er investert mye, men vedlikeholdet mangler. Kommunene har mye å hente på vedlikehold, sier Solberg i arbeidstilsynet. Han mener kommunene «sparer på skillingen og lar daleren rulle».

- Gjør vårt beste

Det er kommunen som har ansvaret for at skolebygningene er i forskriftsmessig stand i Bergen. Dagfinn Øvrebotten er direktør i Bergen Bygg og Eiendom (BBE), som er utøvende organ når det gjelder forvaltning av eiendom i kommunen.

— Gjør dere en god nok jobb, Øvrebotten?

— Vi gjør i alle fall så godt vi kan. Vi må se i øynene at vedlikeholdet lider under begrensede midler. Dette er en gammel synd, medgir Øvrebotten.

Han lover at de skal ta tilstandsrapporten fra Arbeidstilsynet på alvor, og forteller at de allerede er i gang med utbedringer.

— Dette er inne i den store vedlikeholdshopen. Siden midt på 90-tallet og til vi regner med å være ferdige med alt, skal vi ha brukt 100-150 millioner kroner, sier han.

Solberg i arbeidstilsynet mener det kan være et problem at kommunen både har ansvaret for å se til at alt er i orden, og selv rydde opp i problemene.

— Er det et problem, Øvrebotten?

— Det er ikke vanskeligere for oss enn for hvilken som helst annen arbeidsgiver som har ansvar for å ta vare på eiendommene sine, mener Øvrebotten.