Det bekrefter overlege Finn Markussen i Helsevernetaten i Bergen kommune. Akkurat nå ligger det ute utlysninger av legestillinger ved syv sykehjem, og dekningen ved mange andre sykehjem er mangelfull. Helsevernetaten er nå i ferd med å gjennomføre en kartlegging av offentlig legearbeid for fastlegene i kommunen. Fastleger kan pålegges å jobbe ved sykehjem, for eksempel i 20 prosents stilling, men målet er flere faste, fulle stillinger.

Også kommunelege Harald Aasen bekrefter at kommunen sliter med å rekruttere leger til sykehjemmene. Men tiltak skal settes i verk for å bedre rekrutteringen.