• Bare for driftsmidlene HiB bruker til å planlegge metningsdykkerutdanningen, kan vi utdanne 25 dykkere i året, sier Dag W Wroldsen ved privateide Norsk Yrkesdykkerskole.

I 20 år har skolen på Nesodden ved Oslo, med statsstøtte, utdannet dykkere i Norge. Nærmere 90 prosent av yrkesdykkere på Kl. 1-nivå utdannes her. Wroldsen betrakter med stor undring det som skjer ved Høgskolen i Bergen.

— Manglende styring

— Mange i dykkerbransjen er sjokkerte over naiviteten og den manglende styringen av prosjektet. Politikerne burde sjekket med oss før de satte i gang det jeg mener er en unødvendig utdanning. Wroldsen viser til at da HiB kjørte et kurs i klokkedykking i 2008, basert på innleid kompetanse og utstyr, var der 12 studenter. Ti briter, en svenske og en nordmann.

At det kun var én nordmann som ble utdannet i pilotprosjektet, bekrefter også Norsk Undervannsintervensjon (NUI), som er tilknyttet som underleverandør til utdanningen.

Norsk Yrkesdykkerskole (NYD) tar seg av 80 prosent av utdanningen selv, og har en avtale med en dykkerskole i Marseille i Frankrike for de siste 20 prosent.

— Dersom myndighetene vil, er NYD fullt i stand til å overta hele prosjektet fra HiB, og ferdigstille det for egen regning og risiko.

Det dykkerfrie hav

Mellom 1979 og 1996 ble det utdannet klokkedykkere i Norge, i regi av Statens Dykkerskole. Så kom det store visjoner fra oljebransjen om at fremtiden ikke trengte dykkere, det meste skulle automatiseres. Men det viste seg ganske snart at slik gikk det ikke. Dykkerne måtte ned.

De mange rettssakene med krav fra helseskadede Nordsjødykkere gjorde også sitt til at norske myndigheter snudde; det var behov for en statlig styrt utdanning til de farligste oppdragene i Nordsjøen. Senere kom også behovet for dykkere til de mange oppdrettsanleggene og samferdselsprosjektene innaskjærs.

Dermed kom vedtaket om å satse i Bergen, der Høgskolen lenge har drevet dykkerutdanning på Kl. 1-nivå. Kritiske røster mener at dykkerutdanning er en ren fagskole, og at fylkeskommunene burde hatt ansvaret her – som for andre fagskoler.

Imidlertid landet man på høyskolenivå, og Statoil/Hydro, ExxonMobil og Norske Shell gikk sammen med departementet om den første bevilgningen.