Universitetets høyeste organ, Universitetsstyret, har vedtatt at avgiftene likevel ikke skal økes dette semesteret, skriver Universitas.

— Vi er allerede er ute i semesteret og har vurdert at studentene har krav på å kjenne de økonomiske betingelsene før de starter, sier rektor og styreleder Arild Underdal.

Universitetsledelsen vil i månedene som kommer arbeide opp mot Stortinget for å få økonomisk uttelling også for privatister, skriver Universitas.

Dersom Utdanningsdepartementet ikke går med på å gi støtte, vil Universitetet øke gebyrene for privatister fra og med våren 2004.

De kan da måtte betale opptil 12.000 kroner per studieår. I dag betaler privatistene 88 kroner per vekttall, som tilsvarer 1.760 kroner for et normalt studieår med 20 vekttall.

Omregnet etter det nye systemet tilsvarer ett vekttall tre studiepoeng.

— Fra neste vår skal privatistene betale 1.500 kroner for et emne under 30 studiepoeng, opplyser avdelingsdirektør Toril Johansson ved Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

30 poeng koster 3.000 kroner og slik fortsetter skalaen til 60 studiepoeng, som tilsvarer et fullt studieår, som koster 6.000 kroner.

Dersom privatistene ikke kan ta samme eksamen som de andre studentene og det må lages egne oppgaver, blir summen imidlertid dobbelt så høy.

— Men vi jobber altså politisk for å se om myndighetene ikke finner at de må dekke disse kostnadene, sier Johansson til NTB.