HANS K. MJELVA

I går la det Høyre-dominerte byrådet i Bergen frem sine planer for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. De har allerede vedtatt å gi hjemmehjelpen privat konkurranse, og varsler at områder som kjøp av plasser i sykehjem, kollektivtrafikk, bydrift, renhold, transport og IT-drift vil følge etter.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Anne-Grete Strøm-Erichsen, avviser blankt privatisering av skole, helse— og omsorgstjenester. Hun vil heller ikke at kollektivtransporten, det vil si det halvprivate busselskapet Gaia, skal få konkurranse.

IT, bygg og vedlikehold

På andre områder er hun derimot åpen for å overlate oppgavene til private selskap.

— Det gjelder for det første områder der vi ikke har kompetanse. På de områdene vi har kompetanse, som for eksempel IT-drift, må vi selvsagt stille spørsmål om det er rett at Bergen kommune driver med det i fremtiden hvis vi ikke klarer å ha god nok kompetanse. Men det er ikke et prinsipp for oss å konkurranseutsette der vi har kompetanse selv, sier Strøm-Erichsen.

Hun mener også noen områder innenfor tekniske tjenester, bygg og vedlikehold kan egne seg for konkurranseutsetting.

— Vi kan ikke ha en stab som til enhver tid skal kunne ta det maksimale av det kommunen trenger, sier hun, og viser til at tjenester som snørydding, håndverkstjenester og vedlikehold av veier i lang tid har vært utført av andre enn kommunens ansatte.

Ansatte med på råd

Strøm-Erichsen legger likevel stor vekt på at all konkurranseutsetting må skje i samråd med de ansatte i kommunen.

— Jeg tror at hvis du skal forbedre tjenester, må du gjøre det i samarbeid med de ansatte. Det er de som kjenner arbeidet, sier Strøm-Erichsen, som mener innstillingen byrådet la frem torsdag «oser av mistillit overfor de ansatte».

Frem til valget i fjor var Strøm-Erichsen selv byrådsleder, og hennes byråd konkurranseutsatte en rekke tjenester. Blant annet ble Fana Stein og Gjenvinning privatisert. I tillegg ble det innført intern konkurranse og bestillingsordninger i kommunen.

Strøm-Erichsen mener de var flinkere enn dagens byråd til å samarbeide med de ansatte.

— I vår byrådstid jobbet vi mye med de ansatte for å forbedre tjenestene, sier hun.

- Rimelig forbanna

Den påstanden har fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder for Det Norske Maskinistforbund i Bergen kommune, Trond Hjelmeland, vanskelig for å svelge.

— Vi var rimelig forbanna for at et parti som kalte seg Arbeiderpartiet aldri hentet inn råd fra de ansatte som i stor grad er deres kjernevelgere og brukere av kommunale tjenester. Det var de veldig lite flinke til. Men når det er sagt, er det byrådet driver i dag et råkjør i forhold til hva det forrige byrådet gjorde, sier Hjelmeland.

Han organiserer de ansatte i Fana Stein og Gjenvinning i tillegg til 700 ansatte i Bergen kommune.

Hjelmeland tror likevel Arbeiderpartiet i større grad vil lytte til de ansatte neste gang de kommer til makten i byen.

— Det har skjedd endringer i retningen til partiet. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet vil gjøre det samme en gang til, sier Hjelmeland, som sitter i Fylkestinget for Arbeiderpartiet.