GUNNAR WIEDERSTRØM

Sykehuset får ikke pengene til utbetaling, men forliket innebærer at Helse Vest erkjenner at Haraldsplass sykehus har disse pengene til gode. Det er en mangeårig konflikt mellom de private sykehusene og Hordaland fylkeskommune og siden Helse Vest som nå er brakt til endes. Da fylkeskommunen eide de offentlige sykehusene, gikk de private sykehusene i perioder med til dels store underskudd, underskudd eierne av de fem private sykehusene mente fylkeskommunen hadde ansvar for.

Etter at staten hadde overtatt ansvaret for sykehusdriften var uenigheten med fylkeskommunen i ferd med å ende i rettssalen. Men bare uker før saken var berammet, erkjente Helse Vest at de var rette adresse for kravet.

Siden har sykehusene forhandlet med Helse Vest, og i dag ble avtalen offentlig kjent. Den innebærer at sykehusene i sine regnskap kan operere med et tilgodehavende hos Helse Vest, som for Haraldsplass vedkommende beløper seg til 45 millioner kroner.

— Aller helst skulle vi hatt disse pengene til utbetaling, og ved normal forretningsførsel ville vi fått det. Men ved at Helse Vest erkjenner sitt ansvar, har vi sikret egenkapitalen vår. Den var i ferd med å forsvinne, sier sykehusdirektør Eivind Hansen.

— Vi er fornøyd med å ha fått saken ut av verden og at helseforetaket har erkjent sine forpliktelser.

Hansen mener avtalen de fem sykehusene har inngått også må bli gjeldende for private helseinstitusjoner og rusinstitusjoner landet over. De øvrige sykehusene som i dag ble enige med Helse Vest er: Solli, Bjørkeli, Olaviken og Betanien.