Om den offentlige skolen er gratis, er en plass i kommunens SFO langt fra en gavepakke. For de fleste arbeidende foreldre er heltidsplass i SFO en uunngåelig del av regnestykket. Legger man skole og SFO sammen, er offentlige tilbud ikke alltid det billigste.

BT har hentet inn informasjon om skolepenger og SFO-priser fra en rekke private skoler i Bergen og Oslo, blant annet montessori— og steinerskoler, katolske, frikirkelige samt andre private grunnskoler.

I motsetning til gratis offentlig grunnskole, koster plass i en privat skole alt fra i underkant av åtte tusen kroner pr. år til vel 21.000 kroner som ved den franske skolen i Oslo.

Billigst i Møllebakken

De private skolene har også sin egen SFO, og der er prisene lavere enn i de offentlige. Med en pris på 1850 kroner i måneden i Bergen og noen hundrelapper mer i Oslo er den kommunale skolefritidsordningen (SFO) i landets to største byer blant de dyreste.

Prisforskjellene er store de private skolene imellom. Rimeligst er det på Møllebakken, Adventistkirkens skole i Bergen. Der koster et skoleår med full SFO-plass i overkant av 15.000 kroner. Det er rundt 5000 kroner billigere enn de kommunale skolene i dette regnestykket.

— Vi har en menighet i ryggen som støtter oss, sier rektor på Møllebakken, Tone Landaas Kverndalen.

Skolen er ikke akkurat blant byens største. 50 elever spredt på ti klassetrinn.

— Vi er jo en livssynsskole, men er åpen for alle. Vi har elever med tilhørighet i mange religioner og ulike kulturer.

- Sjenerøs huseier

Forskjellene mellom St. Paul skole i Bergen og den offentlige er for lommerusk å regne for de aller fleste. 100 kroner måneden ekstra må man ut med for et barn på den katolske skolen i forhold til de kommunale grunnskolene. Hvis barnet er katolsk, vel å merke. For ikke-katolikker er skolen 200 kroner dyrere enn de kommunale.

— Vi har en meget sjenerøs husleieavtale med bispedømmet. Hele skolens økonomi må forstås ut fra den, sier rektor på St. Paul, Gjermund Høgh.

Skolen betaler en husleie på cirka to millioner kroner i året for 5200 kvadratmeter i sentrum.

Rabatter

For full SFO og skoleplass på Montessoriskolen i Bergen må man ut med vel 500 kroner mer i måneden enn for det kommunale alternativet. Det samme gjelder for Bergen Kristne Grunnskole.

Dyrest i by'n er Steinerskolen på Paradis. Der beløper de totale kostnadene seg til mer enn det dobbelte av Møllebakken og over 1400 kroner mer i måneden enn den offentlige skolen.

I Oslo kommer kommunen ut som den billigste. Også her er Steinerskolen dyrest.

Med til regnestykket hører det at nesten alle private skoler opererer med ganske store søskenrabatter - rabatter som gjør at flere skoler i realiteten blir billigere enn den offentlige grunnskolen.

Kostnader i grunnskolen

Skole pr. md.

Møllebakken (Bergen) 1400

Bergen kommune 1850

St. Paul (Bergen) 2045

Oslo kommune 2126

Nyskolen (Oslo) 2250

Montessoriskolen i Bergen 2400

Bergen Kristne Grunnskole 2600

Den franske skolen (Oslo) 2884

St. Sunniva (Oslo) 3150

Steinerskolen i Oslo 3350

Steinerskolen i Bergen 3350

Prisene er regnet ut på bakgrunn av skolepenger pr. år samt pris på SFO. SFO er en ordning for barn i 1.-4. klassetrinn.

Velger du privat eller offentlig skole? Diskutér.

Odd Mehus