— Et paradoks at private utbyggere får det til, men ikke kommunen, sier Frp-ordfører Helge André Njåstad.

For selv om partiet han tilhører gjerne omfavner private løsninger, skulle Njåstad gjerne bevist at Austevoll under hans ledelse kunne tilbudt gode barnehageplasser til samtlige søkere.

Det klarer ikke Austevoll, av flere grunner.

For det første er kommunen i store pengevansker og får ikke lov av fylkesmannen å ta opp lån for å bygge nye eller utvide eksisterende barnehager.

Private får mer fra staten

For det andre får private barnehager høyere statstilskudd enn kommunale. En privat barnehage får 78.400 kroner året i statlig tilskudd for en småbarnsplass, mens en kommunal barnehage får 69.850 kroner.

Trygge Barnehager lokker austevollingene med at kommunen kan spare over en million kroner i året, hvis den private utbyggeren får overta hele barnehagemarkedet.

Trygge Barnehager regner nemlig med å klare seg på statsstøtten pluss foreldrebetalingen, forteller rådgiver Knut Smedsvig. Det klarer ikke kommunen.

— Hva hvis dere fikk samme statstilskudd pr. plass som kommunen får. Hadde regnestykket da gått opp?

— Nei, ikke med den størrelsen på barnehagene som vi planlegger i Austevoll, sier Smedsvig.

Stordrift er nemlig en annen viktig forklaring på at Trygge Barnehager driver billigere enn kommunen.

Ikke enestående

Smedsvig forteller at Trygge Barnehager har gjort samme «bytteoperasjon» flere andre steder. Selskapet bygger nytt og stort, og kommunene nedlegger sine gamle, små barnehager. 240 barnehager landet rundt har selskapet etablert.

Trygge Barnehager har lovet samtlige ansatte jobb i de nye barnehagene, som skal reises på Storebø, Bekkjarvik og Hundvåkøy. Også barna får bli med over.

I dag inviterer kommunen til informasjonsmøte om planene til Trygge Barnehager.

— Er de ansatte villige til å forlate en kommunal jobb?

— Vi opplever det jeg vil kalle sunn skepsis, medgir Smedsvig, men legger til: - Slik situasjonen er for Austevoll har de en mye tryggere jobb hos oss enn i kommunen.